Jouw referentieproject in de media?

Realiseerde jij een project dat beantwoordt aan één of meerdere van de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving? Dan maak jij kans op publicatie van zowel een geschreven artikel als een videoreportage op de websites van architectura.be, NAV, en Departement Omgeving. We koppelen daaraan de nodige promotie op onze sociale mediakanalen en in de NAV-tijdschriften.

De 10 kernkwaliteiten uit de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018) bieden een uitstekende kapstok om te werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Om je hierbij te helpen ontwikkelde het Vlaams Departement Omgeving de webpagina ‘Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving’. Hierop vind je meer uitleg bij de kernkwaliteiten, een leidraad voor een kwaliteitsdialoog, een inspirerende beeldencatalogus, goede praktijken …

De 10 kernkwaliteiten maken dus zowel maatwerk als het samenwerken aan leefomgevingskwaliteit mogelijk. Ze dragen bij tot kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen die zich optimaal inpassen in hun omgeving. Zo werk je mee aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.


Wat houden de 10 kernkwaliteiten in?

Hier vind je het overzicht van de 10 kernkwaliteiten. Voor elke kernkwaliteit kan je op de campagnewebsite een toelichtende fiche downloaden.

  1. Gedeeld en meervoudig ruimtegebruik
  2. Robuustheid en aanpasbaarheid
  3. Klimaatbestendigheid
  4. Inclusief samenleven
  5. Herkenbaarheid, leesbaarheid en aantrekkelijkheid
  6. Gezondheid
  7. Erfgoed en landschappen
  8. Energetische aspecten
  9. Economische vitaliteit
  10. Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit

 

Stuur jouw project in!

Heb jij interessante projecten gerealiseerd in dit kader en wil je je kennis en ervaring met ons delen? Stel je dan nu kandidaat! Indien je project geselecteerd wordt, voorzien we een publicatie van zowel een geschreven artikel als een videoreportage op de websites van NAV, Departement Omgeving en Architectura.be. We koppelen daaraan de nodige promotie op sociale mediakanalen en in de NAV-tijdschriften.

Geïnteresseerd? Mail als de bliksem naar Melanie.Vercruysse@nav.be

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage