Krijg antwoord op jouw brandende vragen over brandveilig bouwen

Wat zegt de brandclassificatie van een bouwmateriaal nu eigenlijk echt? Het brandgedrag wordt toch mede bepaald door de hele gevelopbouw? Stelt de wet eigenlijk wel genoeg eisen aan de brandveiligheid van systeemconstructies? Wanneer het totale ontwerp van een gebouw voldoet aan alle wettelijke brandveiligheidseisen, ís het dan ook brandveilig? Om antwoord te geven op deze vragen, heeft Kingspan een Vlammend Betoog gepubliceerd: een whitepaper dat antwoord geeft op brandende vragen.

Een gebouw dat in theorie brandveilig is, blijkt in de praktijk toch op desastreuze wijze te kunnen branden. Hoe kan dit? Het antwoord daarop is gevonden door verschillende bouwmaterialen grootschalig te testen in Kingspan's eigen laboratorium. Deze kennis en ervaring wordt ingezet om gebouwen met de hoogst mogelijke brandveiligheid te helpen realiseren. De door Kingspan zelf ontwikkelde QuadCore isolatiekern is daarvan een voorbeeld die uitgelicht wordt in de whitepaper.

Download de whitepaper

De whitepaper Vlammend Betoog is via de website van Kingspan gratis te downloaden. Het Vlammend Betoog is bedoeld om te informeren en aan het denken te zetten. Zie het ook als een uitnodiging om met Kingspan verder in gesprek te gaan over brandveilig bouwen.

De vuurproef

Brandtesten en certificaten die daaruit voortvloeien zijn niet meer weg te denken. Dit is niets nieuws. In de middeleeuwen kon men onschuld bewijzen door een vuurproef. Deze barbaarse techniek is voor mensen niet meer aan de orde, waarschijnlijk omdat men zich realiseerde dat dit geen betrouwbaar bewijs levert. Een vuurproef, of brandproef, bestaat daarentegen nog steeds. Voor bouwmaterialen. De ware aard moet bovenkomen door letterlijke blootstelling aan brand. Maar de vraag die je bij elke test moet stellen is tijdloos: wat is er daarmee nu eigenlijk echt bewezen?

Tussen brandtesten bestaan grote verschillen. Het is belangrijk om te begrijpen wat er nu precies wordt getest. Voor een Euroklasse classificatie ondergaat het materiaal of product kleinschalige testen. Op basis van die testen ontvangt het zijn beoordeling. De uitkomsten van deze testen zeggen dus iets over hoe het materiaal reageert op brand tijdens deze kleine test. Daarmee is dus niet zo veel te zeggen over het precieze brandgedrag in een constructie.

Naast de Europese classificatietesten bestaan daarom ook grootschalige testen. Een realistische gevelopbouw met praktijkgerichte systemen en constructies wordt nagebootst in een laboratorium en daar blootgesteld aan brand. Hoe presteert een gevelsysteem bij brand? Wat is de impact van de interactie tussen de gebouwelementen? In deze systeemtesten worden bijvoorbeeld ook de aansluitingen, randafwerking en bevestigingsmiddelen meegenomen. Door de grootte van de testopstelling krijgt men ook een reëler beeld van de prestaties van de uiteindelijke toepassing.

Krijg antwoord op jouw brandende vragen

Brandtesten zijn slechts één onderwerp dat in Vlammend Betoog aangekaart wordt. Je leert daarnaast meer over FM Approvals, de wetgeving rondom brandveilig bouwen, verschillende soorten isolatiemateriaal en brandveilig ontwerpen. Download Vlammend Betoog en wordt meegenomen in de wereld van brandveilig bouwen.

Bron: Kingspan Panels
Deel dit artikel:
Onze partners