Kristiaan Borret blijft Brussels bouwmeester tot in 2024

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op 30 april hakte de Brusselse regering de knoop door. Nadat Benoit Moritz zijn kandidatuur introk, stelde de regering Kristiaan Borret aan voor een tweede ambtstermijn als Brussels Bouwmeester.

 

De procedure, die midden 2019 van start ging, werd gevoerd met twee kandidaten: Benoît Moritz van MSA Office en Kristiaan Borret. Borret werd geselecteerd voor de volgende fase van de onderhandelingen, maar bij vonnis van 12 maart 2020 nam de Raad van State de beslissing om de onderhandelingen met Kristaan Borret op te schorten.

Naar aanleiding van het Arrest van de Raad van State heeft de Regering gepeild bij de 2 kandidaten naar hun verdere intenties. Benoît Moritz heeft aangegeven dat hij in de eerste plaats Brussel en het belang van het ambt van Bouwmeester/Maitre Architecte wil voorop stellen. Dit staat al meer dan 20 jaar centraal in zijn werk als stedenbouwkundige, architect en academicus. Daarom heeft hij aangegeven dat hij zijn offerte terugtrekt en niet verder wenst deel te nemen aan de aanbesteding voor de aanstelling van een nieuwe bMa.

De Brusselse regering dankt in haar persbericht Benoît Moritz voor zijn offerte en zijn waardevolle suggesties. Moritz vond dat er meer aandacht mocht zijn voor de rol van de overheid en het ambt van de architect bij de private wedstrijden en vindt het van belang om duidelijke kwaliteitskaders te ontwikkelen binnen het Gewest, in het bijzonder voor publieke ruimte en voor de woningproductie.

De Regering heeft beslist om Kristiaan Borret aan te stellen als Bouwmeester/Maître Architecte voor de periode 2020-2024.

Op basis van de elementen uit zijn offerte, is de Regering is met Kristiaan Borret overeen gekomen om de focus te leggen op de volgende elementen, in uitvoering van het Regeerakkoord:

•             De rol van de Bouwmeester/Maître Architecte blijft in de eerste plaats die van een onafhankelijke kwaliteitsbewaker, zoals deze ook in het BWRO verankerd is. Samen met de Staatssecretaris en Urban.brussels zal Kristiaan Borret hier verder ambitieus aan werken.

•             Er dient een blijvende bijdrage geleverd te worden aan een kwalitatieve en toegankelijke woningproductie en publieke voorzieningen die van Brussel een open, solidaire en inclusieve stad maken.

•             De Bouwmeester/Maître Architecte dient hierbij een bijzondere aandacht te geven aan het bestrijden van de effecten van de klimaatverandering en het mensvriendelijker maken van de stad, door in te zetten op vergroening van de gebouwen en de openbare ruimte en op circulair bouwen.

•             De werking van de BMA zal nog meer een deel worden van het ecosysteem van de stadsontwikkeling, met verdere ontwikkeling van de transparantie in de communicatie, meer participatie en naar een permanente evaluatiecultuur toe in uitwisseling met alle stakeholders.

De private wedstrijden zijn onder het afgelopen mandaat van Kristiaan Borret tot wasdom gekomen. Het is nu tijd om even achterom te kijken. Daarom zal er een externe evaluatie opgestart worden van de private wedstrijden. Deze evaluatie moet onder meer oog hebben voor de belangen van de samenleving, de werking van de publieke sector, het ontwikkelingsmodel van een privaat project en het statuut van de ontwerper.

Tenslotte heeft de Regering ook beslist om naar de toekomst een nieuwe procedure uit te werken om de Bouwmeester/Maître Architecte aan te stellen

Bron: Belga
Deel dit artikel:

Onze partners