LABIOMISTA: duurzame en Innovatieve parkomgeving

BuroLandschap geeft de parkomgeving van LaBiomista vorm. De verhoogde betonpaden en twee brugconstructies, die dienen om de hellingen te overbruggen en het perspectief naar de omgeving te verhogen, zijn samen met de natuurlijk vormgegeven waterpartij de blikvangers van het landschapsontwerp.  

Eens de villa en studio van Koen Vanmechelen voorbij komen bezoekers in het park terecht, waar een slingerend pad van 1,2 km hen doorheen de site leidt. Het park is ontworpen volgens de filosofie van Koen Vanmechelen en gaat van domesticatie naar verwildering. Het atelier van Koen staat net op het spanningsveld tussen beide delen.

Het pad leidt langs de verschillende dierencompartimenten. Hierin staan dieren waar Koen Vanmechelen mee werkt: kippen, alpaca’s, kamelen, lama’s, struisvogels, nandoes, emoes en roofvogels.


Verhoogde wandelpaden en uitkijkpunten

Het doel is om het projectgebied op een integraal toegankelijke manier (o.a. voor mindervalide personen) te ontsluiten. Gezien het sterke reliëf op de site wordt er gewerkt met verhoogde betonnen wandelpaden om een zachte helling te bekomen. Daarnaast moeten ook de dieren in de dierencompartimenten goed zichtbaar zijn en wordt er gewerkt met verhoogde uitkijkpunten en bruggen. De dierencompartimenten worden op een zo natuurlijk mogelijke manier geïntegreerd in het landschap en er worden maximale inspanningen geleverd om de bestaande vegetaties te sparen en de omheiningen rond de dierencompartimenten zo onopvallend mogelijk te maken. De dieren krijgen er alle ruimte.  

De parkomgeving vormt een verbindend element tussen de diverse infrastructuurprojecten. “De diversiteit binnen het project LABIOMISTA is een enorme troef”, klinkt het bij Jasper Goffin van BuroLandschap. “Er ontstaat een inspirerende wisselwerking tussen verschillende disciplines: kunst, natuur, architectuur, erfgoed en recreatie. In het landschap zijn nog restanten aanwezig van het Engels landschapspark rond de voormalige directeurswoning, alsook de dreefstructuren van de vroegere zoo en de schrale vegetaties op de voormalige mijnterril. Deze kenmerken geven het landschap een goede basis en voldoende volume om op korte termijn een aangenaam en goed ontwikkelde parkomgeving te creëren.” 

Bron: BuroLandschap

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage