Lago Zwembad Kortrijk Weide: RENOLIT ALKORPLAN dakbaan voorkomt erger

Op woensdag 26 februari 2019, een aantal dagen voor het feestelijk openingsweekend, werd het splinternieuwe subtropisch zwemparadijs Lago Kortrijk Weide getroffen door een enorme brand die ontstond in een van de glijbanen. De glijbaantoren en de 5 glijbanen gingen in de vlammen op. Dankzij de snelle interventie van de brandweer, de stevige constructie van het gebouw en het gebruik van duurzame materialen bleef het subtropisch zwemparadijs grotendeels gespaard, maar er was wel heel wat blus- en roetschade in het recreatief gedeelte. Op 9 maart, een week na de brand, konden heel wat baantjestrekkers al terug een eerste duik nemen in het topsportbad. Amper een maand later was Lago ook klaar voor de officiële opening van het subtropisch zwemparadijs, zij het aanvankelijk zonder de spectaculaire glijbanen.

Brandgevaar en brandveiligheid! Het belang ervan wordt vaak onderschat wanneer gekozen wordt voor een type dakbedekking. Nochtans wijzen krantenkoppen dikwijls in de richting van de dakwerken wanneer nog maar eens een dak - of zelfs een volledig gebouw - in vlammen opgaat. Maar wat maakt nu eigenlijk het verschil? Het begint eigenlijk al bij de installatie.

Het spreekt voor zich dat een dakbedekking die geplaatst wordt zónder open vlam een eerste belangrijk stapje voor heeft qua brandveiligheid. Sommige materialen zijn bijvoorbeeld uiterst brandbaar. Wanneer die rechtstreeks in aanraking komen met vuur kunnen de vlammen in een mum van tijd hevig om zich heen slaan. Dit is alvast een scenario waar je met RENOLIT dakbanen niet hoeft van wakker te liggen.

 

Waar rook is, is niet altijd vuur

De installatie van een dak en de afwerking van de dakdetails met RENOLIT ALKORPLAN dakproducten staat immers al meer dan 45 jaar garant voor een brandveilige plaatsing. Best wel één van de belangrijke voordelen van de RENOLIT dakbanen. De lasnaden worden toegelast met een lasapparaat met hete lucht, volledig vuurvrij, dit in tegenstelling tot de methode met een brander die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bitumineuze dakbedekking.

Dat maakt dat het risico op brand tijdens de dakwerken zo goed als uitgesloten is. Sterker nog, het gebouw kan tijdens de dakrenovatiewerken zelfs bemand blijven! Maar ook na de bouwfase komen branden frequent voor en ook dan maakt het soort van dakbedekking een belangrijk verschil uit.

 

Geen branduitbreiding naar binnen

We zouden hier kunnen zwaaien met behaalde testen of normen, maar concrete cases leveren het beste bewijs. Neem nu het Lago Zwembad in Kortrijk, België. Dit gebouw van 5000m² werd in 2018 waterdicht gemaakt met een witte RENOLIT ALKORPLAN Bright cool roof dakbaan. Eind februari 2019, net voor de opening van het splinternieuwe zwemcomplex, brak op het dak ter hoogte van een van de glijbanen brand uit. De oorzaak zou naar verluid een chemische reactie geweest zijn als gevolg van een aanpassing in een van de glijbanen. Alles wat boven op het dak geïnstalleerd was ging werkelijk in de vlammen op, de glijbaantoren en de vijf glijbanen smolten volledig weg. Met toch wel een aanzienlijke schade als gevolg. Maar wat bleek? De PVC-P RENOLIT ALKORPLAN Bright dakbaan bleef intact. Enkel onder de toren was de RENOLIT dakbaan plaatselijk weggesmolten. Het vuur had geen vat op de dakbaan en zette zich ook niet verder via het dak!

Dankzij de zelfdovende en brandvertragende eigenschap van deze PVC dakbaan bleef de totale schade binnen de perken en was er vooral ook geen branduitbreiding naar binnen in het gebouw toe. Het brandgedrag van een afdichting is dus zeker mede bepalend. Hoe een dakafdichting zich gedraagt in een bepaalde dakopbouw (ondergrond, isolatie, helling,…) wordt opgenomen in de technische goedkeuring van de dakafdichting (ATG of KOMO). Brandproeven zijn dus onontbeerlijk. Wat voorviel bij het Lago zwembad illustreert mooi hoe belangrijk ook hier de keuze was voor een duurzame en brandveilige dakafdichting. Het dak bleek nog steeds in goede staat en het zwembad zelf kon na kleine herstellingen uiteindelijk toch snel terug de deuren openen.

 

Vuurproef

Op RENOLIT ALKORPLAN dakbanen worden regelmatig vuurbestendigheidstesten uitgevoerd. Dit gebeurt bij onafhankelijke testbureaus, zoals bijvoorbeeld Warrington Fire in Gent. De verschillende soorten RENOLIT dakbanen worden hier getest in de bestaande diktes, telkens in combinatie met de meest voorkomende isolatiematerialen en volgens een vastgelegde dakopbouw. Dit betekent dat een totale samengestelde dakopbouw wordt getest op zijn gedrag bij blootstelling aan een externe brand, terwijl de dakbaan zelf uiteindelijk bepalend is voor het brandgedrag. Elke afwijkende factor vraagt een nieuwe test, want de brandreactie kan telkens volledig anders zijn. Belangrijk hierbij is dat een secundaire brandhaard vermeden wordt.

De RENOLIT dakbanen en systemen voldoen dan ook aan de strengste vuurnormering op de markt (externe brand - EN 13501-5) en beantwoorden aan de vier Europese BROOF klassen van de brandwetgeving, ongeacht het land waar ze worden toegepast. De proeven en classificatiecriteria verschillen van land tot land. Zo moet bijvoorbeeld voor een dakconstructie in België en Nederland BROOF(t1) behaald worden, moet een dak in het Verenigd Koninkrijk voldoen aan BROOF(t4), terwijl in Frankrijk dan weer BROOF(t3) geëist wordt.

En daar blijft het niet bij, want RENOLIT heeft ook nog een gamma dakbanen dat beschikt over een FM-goedkeuring (Factory Mutual). Deze wereldwijd gerespecteerde certificering wordt afgeleverd door de onafhankelijke verzekeringsmaatschappij FM Global, een autoriteit inzake schadepreventie die zelf brandtesten uitvoert en garandeert dat een product voldoet aan de strengste eisen qua brandveiligheid. Een FM-approval is geen vereiste maar toch gaan opdrachtgevers tegenwoordig steeds meer aandringen op een dergelijk keurmerk. 

 

Schaduwzijde zonnepanelen

Dat deze brandeigenschap ook uitermate belangrijk is sinds de opmars van zonnepanelen hoeft weinig betoog. Statistieken tonen aan dat de enorme toename van het aantal zonnepanelen op onze daken jammer genoeg ook samengaat met een zorgwekkende toename aan woningbranden. Want zonnepanelen hebben een schaduwzijde: niet enkel tijdens het plaatsen is immers voorzichtigheid geboden, maar ook latere storingen kunnen ernstige gevolgen hebben. Slecht aangesloten connectoren, mindere kwaliteit van panelen, oververhitting van omvormer of panelen.

Dit is slechts een kleine greep uit de oorzaken van branden gelinkt aan de installatie van zonnepanelen. Soms door onnauwkeurigheid, soms door materiaalfouten, maar laat dit alvast de ogen openen voor het belang van kwalitatieve zonnepanelen en een erkend installatiebedrijf. Door dit bijkomend risico is het ook en vooral in het geval van zonnepanelen belangrijk te kiezen voor een dakbedekking die bij brand het vuur niet verder via het dakoppervlak laat uitbreiden.  

 

andere succesverhalen

Ook bloemenveiling Plantion in Ede en Katoennatie in Kallo maakten een juiste en verstandige keuze voor de dakafdichting. Twee gevallen van brand door zonnepanelen waar, dankzij de RENOLIT ALKORPLAN dakbaan, erger kon voorkomen worden. Bij beide gebouwen ontstond er een kortsluiting in de aansluiting van de panelen. Gelukkig bleef de schade telkens beperkt tot de plaats waar de brand ontstond en kwam het niet tot een uitslaande brand.

Concreet betekent dit dat de isolatie en dakbaan nadien enkel plaatselijk moeten vervangen worden. Voor daken van 5000m² en meer is dit een minimale kost in vergelijking met het herstellen van een volledig dak of de heropbouw van een compleet afgebrand gebouw.

Een brand is best ingrijpend, de materiële maar ook menselijke schade is niet te onderschatten. Een vakkundig en ervaren installateur van fotovoltaïsche panelen maar vooral een brandveilige dakbaan kunnen dus van levensbelang zijn.

Bron: Renolit

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage