LAVA tovert voormalig klooster om tot multifunctionele passiefschool

Aan de Ruelensvest in Leuven zal een nieuwe school geïmplementeerd worden volgens het ‘open’-principe. LAVA ontwierp een multifunctioneel complex dat overdag functioneert als school en ’s avonds ter beschikking van buurtbewoners en -verenigingen staat. De nieuwe SBLO-basisschool is een herinrichting van een oud kloostergebouw.
Aan de Ruelensvest in Leuven zal een nieuwe school geïmplementeerd worden volgens het ‘open’-principe. LAVA ontwierp een multifunctioneel passiefcomplex dat overdag functioneert als school en ’s avonds ter beschikking staat van buurtbewoners en -verenigingen. De nieuwe SBLO-basisschool is een herinrichting van een oud kloostergebouw.Context


Omdat een hedendaagse school niet langer een eiland in de stad mag zijn, moet het evolueren naar een aangename en veilige haven voor leerlingen en personeel. ‘s Avonds en op vrije dagen moet het gebouw echter ook ten dienste staan van de stad. Dit project past alvast mooi in de hier omschreven filosofie. Bovendien heeft deze nieuwe school ook de ambitie om één van de meeste duurzame scholen van België te zijn. Op die manier groeit dit ontwerp uit tot het voorbeeld Leuvens ambitie om klimaatneutraal te worden.Vandaag heeft Leuven twee lagere scholen: enerzijds is er het SKLO, anderzijds het SBLO dat een school is voor buitengewoon lager onderwijs. Allebei zijn ze gehuisvest op de campus tussen de Geldenaaksebaan en de Leo Dartelaan. Maar beide scholen barsten uit hun voegen. Daarom is er beslist het SBLO onder te brengen in een nieuw complex tussen de Ruelensvest en het parkje aan de Paul Van Ostaeyenlaan. Dit geeft het SKLO extra ruimte op de bestaande campus en het SBLO kan op haar beurt haar architectuur beter aanpassen aan de specifieke noden van haar leerlingen.
Aanpak


Zodoende mochten de ontwerpers van Lava de mouwen opstropen en het voormalige kloostergebouw van de Witte Paters aanpakken. Dit complex omvat twee delen: enerzijds is er het oorspronkelijke gedeelte dat tegen het park ligt, anderzijds is er de uitbreiding van Victor Broos. Lava kwam op de proppen met een creatie waarbij het oorspronkelijke kloostergebouw vervangen wordt door een nieuwbouw met dezelfde footprint. Voor de uitbreiding van Victor Broos, met een façade aan de Ruelensvest zelf, liggen de zaken anders. Dit blijft namelijk behouden en zal ook een nieuwe functie krijgen.Indeling van het gebouw


Dankzij de specifieke indeling van de nieuwbouw en de bijhorende buitenruimtes verkrijgt men verschillende zones die een eigen sfeer genereren. Door deze zones is het mogelijk de werking van de school te definiëren en ze laten toe het gebouw open te stellen na de schooluren. ’s Avonds zal de speelplaats van de groteren een deel worden van het Paul Van Ostaeyenpark. Verder telt de nieuwbouw twee ondergrondse verdiepingen waar onder andere de sportzaal en de bibliotheek onderdak vinden. Door de plaatsing van verschillende vides vindt het daglicht zijn weg naar deze ruimten. Bovengronds zijn de vijf verdiepingen die de carrière van de leerlingen symboliseren. Wanneer een leerling overgaat naar een hoger niveau klimt hij of zij een verdieping hoger. Elke verdieping heeft een andere kleur en is aangepast aan het betreffende niveau. Ook in de gevel werd dit principe verwerkt. Zo hebben de jongste kinderen via grote ramen uitzicht op het park. Per verdieping worden de ramen kleiner. Bovenaan beschikken de leerlingen enkel over een zicht op de kruinen van de bomen. Hiermee beantwoordt het ontwerp aan het principe van het passieve bouwen. Grote ramen boven de bomen zouden in de zomer namelijk teveel warmte opwekken. Bovendien verhoogt deze aanpak de concentratie van de leerlingen en dit laatste mag uiteraard niet uit het oog verloren worden.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners