Lean bouwen is slimmer bouwen

Wie slimmer wil bouwen, doet er goed aan om de lean-principes toe te passen. In deze managementfilosofie staan het vooropstellen van klantwaarde, het elimineren van verspillingen, een goede workflow, het werken op aangeven van de klant en de continue verbetering van de werkmethoden centraal. Ontdek er alles over in dit WTCB-artikel

Lean-cultuur

De lean-principes werden voor het eerst toegepast door autoproducent Toyota en zijn intussen reeds in vele andere sectoren ingeburgerd. Ook in de bouwsector heeft de twijfel of een productiefilosofie überhaupt naar de sector vertaald kan worden, plaats geruimd voor ongebreideld enthousiasme. De lean-filosofie heeft in eerste instantie een continue verbetering van de organisatie op alle bedrijfsniveaus voor ogen. Een dergelijke doelgerichte verandering is echter enkel mogelijk indien het potentieel van alle medewerkers ten volle benut wordt. Transparantie, betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid zijn hierbij enkele sleutelwoorden.


Lean-technieken

Er bestaan tal van lean-technieken om deze verbetermotor op gang te brengen. Een eerste groep technieken streeft er voornamelijk naar om betrouwbare werkmethoden te ontwikkelen. Op die manier hoeft de aannemer niet langer dagelijks ‘brandjes te blussen’ en kan hij zijn activiteiten organiseren zonder geconfronteerd te worden met al te grote verrassingen. Deze technieken maken het bovendien mogelijk om een ordelijke en nette werkomgeving te creëren (zie de WTCB-Dossiers 2018/2.15) of om een door alle projectpartners gedragen bouwplanning uit te werken. Een tweede soort technieken is erop gericht om continu te verbeteren. Zo bestaan er talloze tools voor het visualiseren van processen en verspillingen, het achterhalen van de oorzaken van problemen, het identificeren van mogelijke oplossingen en het bepalen van prioriteiten.

Lees verder op de WTCB-website

Bron: WTCB
Deel dit artikel:
Onze partners