Lessenreeks 'Informatiebeheer voor Bouwprojecten (BIM)' aan UGent Academie voor Ingenieurs

In de lessenreeks 'Informatiebeheer voor Bouwprojecten (BIM)' wordt ingegaan op de vernieuwde manier van werken naar aanleiding van de digitalisering in de bouwsector. De manier waarop BIM kan ingezet worden in bouwprojecten voor het genereren van een effectieve meerwaarde voor de partners in het bouwteam, doorheen de gehele levenscyclus van het gebouw, wordt vanuit verschillende perspectieven ontleed. Er worden ook verschillende tools voor Building Information Modelling en Management geïntroduceerd en gedemonstreerd (door gebruikers). De lessenreeks gaat door van 26 september tot 19 december 2023. 

Building Information Modelling (BIM) is tegenwoordig onontbeerlijk in de ontwerp- en bouwsector in België. Het gebruik van BIM belooft onder meer een efficiënter werkproces en een lagere foutenlast op de werf. Dit wordt (inter)nationaal ook effectief gerealiseerd.
Echter, het beheer van informatie voor bouwprojecten vraagt ook een juiste methodologische aanpak, zeker in combinatie met BIM.

De verregaande digitalisering van de informatiestromen leidt tot nieuwe, efficiëntere processen, maar ook tot nieuwe uitdagingen. Informatie wordt nu niet meer louter beheerd in vele losstaande documenten, tekeningen, dossiers en tabellen, maar ze wordt centraal beschikbaar via virtuele 3D gebouwmodellen en diverse databanken van allerlei soorten. Deze fungeren als de meest complete en consistente informatiedragers doorheen het gehele traject van een bouwproject en vormen de basis van alle (2D) afgeleiden.

De verreikende digitalisering van informatiestromen in de ontwerp- en bouwsector leidt steeds meer en steeds sneller tot een nieuwe manier van werken voor bouwprojecten, wat leidt tot een toenemende vraag naar bijpassende skills als gevolg. Dankzij deze cursus, georganiseerd door UGent Academie voor Ingenieurs (UGAIN), zal u het maximum uit BIM kunnen halen en op een effectieve manier kunnen starten met de implementatie.

Meer informatie over de lessenreeks vind je hier.

Bron: UGAIN
Deel dit artikel:
Onze partners