Londerzeel en Meise besparen tot 25 procent energie met EPC

Voor overheden is het niet evident om het eigen gebouwenpatrimonium up-to-date te houden op het vlak van energieverbruik. Het aantal gebouwen is groot en ze zijn vaak verouderd, de energieprestatienormen worden strenger en de financiële middelen van de gemeenten worden (steeds) schaars(er). Renovatie wordt dan ook vaak op de lange baan geschoven. Met ondersteuning vanuit de Provincie Vlaams-Brabant zijn Londerzeel en Meise de eerste Vlaamse gemeenten die samen een energieprestatiecontract (EPC) afsluiten. In 18 gebouwen zullen ze daarmee tot 25 procent energie besparen. Ingenium heeft de beide gemeenten begeleid en ontzorgd bij de opmaak en onderhandeling van het energieprestatieprestatiecontract.

Een EPC wordt vooral toegepast bij grote gebouwen of groepen van gebouwen met een totaal hoog energieverbruik. Londerzeel en Meise gaan in het kader van het globale klimaatactieplan samen de uitdaging aan om minstens 20 procent energie te besparen.

 

700 ton CO2-uitstoot

Het energieprestatiecontract dat ze op 1 januari 2018 met ENGIE Cofely afsloten voor een termijn van 15 jaar zal zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot van meer dan 700 ton per jaar of voor de beide gemeenten samen.

Diverse werken in de gemeentelijke en OCMW-gebouwen zullen de energiebesparing mogelijk maken:

  • Isoleren van de daken.
  • Vervangen van buitenschrijnwerk.
  • Vervangen van de verwarmingsketels door condensatieketels.
  • Installeren van 2 kleine warmtekrachtkoppelingseenheden (20kWe).
  • Installatie van zonnepanelen op 11 gebouwen.
  • Installatie van systemen voor de opvang en het hergebruik van regenwater.

Een monitoringsysteem zal zorgen voor een betere opvolging van de verbruiken en door regelsystemen te plaatsen, zal het energiebeheer efficiënter kunnen gebeuren.

Een optimalisatie van het filtersysteem in het gemeentelijk zwembad van Meise zal bovendien zorgen voor een jaarlijkse besparing van meer dan 200 m³ water.

 

Facilitator en onderhandelaar

Ingenium was voor de beide gemeenten de facilitator en onderhandelaar bij het vinden van de juiste ESCO (Energy Service COmpany), die bovengenoemde energie-ingrepen zal doen. ENGIE Cofely garandeert contractueel dat de voorziene energiebesparingen worden behaald én behouden blijven tijdens de hele duur van het contract.

Met de middelen die vrijkomen door de energiebesparing betalen de gemeenten de investeringen af. Daardoor blijft hun financieel risico – als eigenaar van de gebouwen – beperkt. Als de energiebesparingen groter zijn dan gegarandeerd, delen de ESCO en de beide gemeenten de extra winst onder elkaar. Is de besparing kleiner, betaalt de ESCO het verschil terug.

Gedurende de looptijd van het EPC-contract zal Ingenium de gemeenten verder ondersteunen bij de opvolging van de uitvoering. Na 15 jaar zullen Meise en Londerzeel niet alleen een patrimonium hebben dat moderner, energiezuiniger en comfortabeler is. Vanaf dan vloeit de opbrengst van de energiebesparing ook integraal naar de gemeentekas.

Bron: Ingenium

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage