Longlist 2020challenge - Facelift Umicore - Hoboken

De facelift van Umicore in Hoboken waarvoor Conix Architects samenwerkte met Ney & Partners, stootte niet door naar de shortlist van de 2020challenge, maar het is en blijft een indrukwekkend project dat we graag onder de aandacht brengen van onze lezers.

Ney en Partners bouwde voort op het ontwerp van Conix Architects  voor de grondige facelift van het Umicore gebouw in Hoboken. Onder het motto "high engineering, low technology" moet je het innovatieve aspect niet gaan zoeken in het gebouw zelf, maar in de engineering ervan. 

  • Innovatieve oplossing

Bij de studie van het gebouw werd vertrokken van een geïntegreerde aanpak waarbij de verschillende elementen meerdere functies moeten vervullen, dit in tegenstelling met de traditionele werkwijze waarbij een additie van elementen gemaakt wordt die elk een eigen functie hebben. Bij het ontwerp werd er naar gestreefd om aan de hand van geavanceerde berekeningen en ontwerpprincipes de constructie enerzijds te herleiden tot een beperkt aantal elementen en anderzijds te realiseren met traditionele materialen en eenvoudige bouwmethoden.

  • Energiebesparing en duurzaamheid

 

Enerzijds is de structuur geoptimaliseerd om met zo weinig mogelijk materialen een stabiel en voldoende stijf gebouw te creëeren. Het aantal aangewende natuurlijke grondstoffen is dus eveneens geminimaliseerd. Anderzijds is bij de uitvoering getracht het aantal niet-recupeerbare materialen te beperken. Bijvoorbeeld: doordat de verschillende volumes zich niet boven elkaar bevinden maar in planzicht ten opzichte van elkaar geroteerd zijn, bevinden de bovenste platen zich deels naast de uiteindelijke diepfunderingen. Door een ingenieuze uitvoeringsfasering werd een tijdelijke (en achteraf nutteloze) diepfundering naast de definitieve diepfundering vermeden. Het merendeel van het bekistingswerk kon herbruikt worden.


    


 

  • Andere voordelen


Door het aantal elementen te minimaliseren, door het zoveel mogelijk werken met traditionele materalen en door de uitvoeringsmethode zo eenvoudig mogelijk te houden, kon de merkwaardige geometrie van dit gebouw voor een meer dan aanvaardbare prijs gerealiseerd worden en dit binnen een korte uitvoeringstermijn.

  • Toepasbaar andere projecten


De werkwijze waarbij nieuwe geïntegreerde structurele concepten ontwikkeld worden met behulp van een sterk doorgedreven engineering zou de basis kunnen vormen van elk ontwerpproces. Complexe geometrieën kunnen dankzij deze aanpak soms behoorlijk vereenvoudigd worden.

Technische fiche

Naam project:  Facelift Umicore
Adres:   Adolf Greinerstraat 14, B-2660 Hoboken
Opdrachtgever: Umicore Precious Metals Refining Hoboken nv
Ontwerper:  Conix Architects
 Studiebureau: Ney + Partners
Datum toepassing innovatieve oplossing: 12/2007 -> 11/2008
Andere betrokken partijen: Algemene aannemer : Strabag nv
 

Deel dit artikel:
Onze partners