Longlist IPB Challenge-industriebouw: Drukkerij Haletra (atech architecten – architect Paul Vanhees)

De drukkerij Haletra wenste haar bestaande gebouwen te Limburg een grondige facelift te geven en ze uit te breiden met een representatief kantorenblok. Atech architecten ontwierp hierop een opmerkelijk hedendaags bedrijfsgebouw dat via materiaalgebruik en ruimte-indeling de open bedrijfsfilosofie doortrekt tot in de beleving van het gebouw.

De drukkerij Haletra wenste haar bestaande gebouwen te Limburg een grondige facelift te geven en ze uit te breiden met een representatief kantorenblok. Atech architecten ontwierp hierop een opmerkelijk hedendaags bedrijfsgebouw dat via materiaalgebruik en ruimte-indeling de open bedrijfsfilosofie doortrekt tot in de beleving van het gebouw.


 

 

Bouwprogramma

Als toonaangevend grafisch bedrijf wilde de opdrachtgever zijn unieke ligging langs één van Limburgs drukste verkeersaders optimaal benutten en een uitgesproken uitstraling geven aan het complex. De drukkerij had gaandeweg reeds veel geïnvesteerd in een ultramodern machinepark en in een vakkundig team om op hoog niveau te kunnen meedraaien. Het administratieve gebouw paste echter niet langer in dit beeld. Daarom kreeg Atech architecten als opdracht om het 20 jaar oude gebouw terug in de tijd plaatsen en een onderhoudsvriendelijk gebouw met cachet en uitstraling te realiseren. De architectuur voor de ‘facelift’ en uitbreiding moest de moderniteit uitstralen die eigen is aan de drukkerij. Haletra mocht niet langer onopgemerkt voorbijgereden worden.


Architectonische meerwaarde

Door de nieuwbouw zijdelings op het bestaande gebouw in te pluggen, laat het ontwerp van Atech architecten bestaand en nieuw harmonieus met elkaar versmelten. In vooraanzicht zweeft het nieuwbouwvolume met rode gevelafwerking boven het oude gedeelte met grijze en bruine nieuw voorgemetste gevelsteen. Tegelijkertijd straalt het gebouw ook een opmerkelijke dynamiek uit als gevolg van het geprononceerde reliëf in de gevelvlakken van de nieuwbouw.  Binnenin heeft de architect erover gewaakt dat er veel licht in het gebouw kan doordringen en dat er vanuit de verschillende kantoorruimten aantrekkelijke panorama’s ontstaan terwijl inkijk door de grote oversteek van het terras wordt belet. 

 


    
        

foto in opdracht van Kingspan Duurzame Bouwsystemen
                                                                      

 

 

Duurzaam bouwen

Er werd geopteerd om het bestaande gebouw maximaal te behouden zodat er zo goed als geen materiaal in het afvalcircuit terecht kwam. Door het bestaande gebouw in te pakken met een nieuwbouwwand werd echter de isolatiewaarde ervan sterk verbeterd. De wanden van de nieuwbouw werden gerealiseerd met 10 cm dikke geïsoleerde PIR-sandwichplaten. De beglazing is profielloos en heeft een k-waarde van 1,1. Voor de afwerking ging de voorkeur uit naar duurzame materialen als baksteen en baksteenelementen. De ‘tonality elementen’ gecombineerd met een geventileerde luchtspouw garanderen de waterdichtheid en een doorlopende isolatie zonder enige koudebrug.

Innovatief

De voornaamste ligger van het gebouw bestaat uit een verdiepingshoog vakwerk in de achtergevel. Dit vakwerk loopt over de gehele lengte van het gebouw en steunt slechts op twee kolommen. Dit liet de architect toe om de onderliggende gebouwen tijdens de werken normaal te gebruiken.  Door deze bouwwijze werd bovendien ook heel wat gewicht bespaard.


Troeven

De open kantoorruimte en de grote glaspartijen dragen mede bij aan de zeer open bedrijfspolitiek. Iedereen mag dan ook zien dat er in het bedrijf gewerkt wordt. Uitgangspunt bij dit ontwerp was het gebruik van natuurlijke materialen verwerkt in hun meest geschikte toepassing. Voor de  vormgeving werd gewerkt met tegenstellingen: zware elementen tegenover een lichte bodemstructuur, grote glaspartijen tegenover volledig dichte wanden en open luchtige ruimten tegenover meer intieme rustzones. Er werd tevens bijzondere aandacht geschonken aan een heldere interne structuur zodat de inwendige relaties tussen de verschillende activiteiten duidelijk afleesbaar zouden zijn.


 

    
    
    

foto in opdracht van Kingspan Duurzame Bouwsystemen
                                                                             

 

 

Technische Fiche

Naam van het project:  Haletra
Adres:  Grote Baan 317 – 3530 Houthalen Helchteren
Datum ingebruikname: april 2008
Naam ontwerpers:  atech architecten – architect Paul Vanhees

 


Deel dit artikel:
Onze partners