Lutgardis Development, een project voor alle leeftijden

In Oudergem renoveert Urban Platform een kleuter-, lagere- en secundaire school en breidt het bureau een deel ervan uit door nieuwbouw. Dit intergenerationele bouwproject kreeg de naam Lutgardis Development. De ontwerpers voorzien namelijk de bouw van zowel een nieuw kinderdagverblijf als een lokaal dienstencentrum en dagverzorgingscentrum voor ouderen. Van Ransbeeck verzorgde de stabiliteit, Istema de technieken en de bouwwerken werden uitgevoerd door Cordeel

Masterplan niet mals

Urban Platform zal in Oudergem een aantal schoolgebouwen afbreken en ander deel van de gebouwen renoveren voor nieuwe functies. Ook komt er een ondergrondse parking en worden er 60 appartementen en geconventioneerde huurwoningen gebouwd. De werken kaderen in het lokale masterplan dat strenge eisen stelt op het vlak van sanering, energieprestaties, functionele organisatie en omgevingsaanleg.

Wat de sanering en de energiezuinigheid betreft zal Aries de grond zuiveren, alle asbestresten verwijderen en zal er bovendien extra aandacht gaan naar de waterhuishouding. Groendaken en bufferbekken moeten wateroverlast tegengaan, een probleem waar de oostkant van Brussel vaak met te maken heeft. Aangezien het hier gaat om onder andere een school, een kinderkribbe en een jeugdhuis primeert namelijk de veiligheid van de kinderen.  

De functionele organisatie en de omgevingsaanleg worden vernieuwd door onder meer een nieuwe voetgangersdoorsteek en een pleintje tussen het school- en woongedeelte. Deze twee elementen moeten de toegangen tot de verschillende delen van de site bundelen. De nieuwe semipublieke ruimtes en doorgangen moeten een meerwaarde betekenen voor de hele buurt.

 

Plaats voor kunst

Aanpalend aan de vernieuwde school komt eveneens een lokaal dienstencentrum en dagverzorgingscentrum van zo'n 650m2, waardoor jong en oud in een gemeenschappelijk project worden verenigd. Naast de constructie van het nieuwbouwproject wordt bovendien ook de bestaande schoolcampus gerenoveerd. Zo krijgt de buitenschil een sterke verbetering en wordt de speelplaats opnieuw aangelegd. Er is ook plaats voor een kunstproject dat onder andere zal bestaan uit een aluminiumplaat met motief via perforaties, een motief in zeefdruk op beglazing en een gefreesd motief in panelen van architectonisch beton. Het einde van de bouwwerken is voorzien tegen december 2017.

Deel dit artikel:
Onze partners