Maak kennis met low-tech via inspirerend seminarie

Leefmilieu Brussel organiseert op vrijdag 26 maart een gratis online seminarie, waarbij het zal inzoomen op verschillende low-techinterventies in bouw- en renovatieprojecten. De gepresenteerde cases kunnen gezien hun diversiteit en praktische toepasbaarheid fungeren als echte inspiratiebronnen en lenen zich uitstekend tot kennisuitwisseling omtrent een concept dat nog niet duidelijk gedefinieerd is. Kortom: de afwezigen hebben ongelijk!

Het seminarie wordt gemodereerd door Charline Langerock, ingenieur en senior consultant bij Cenergie. Zij legt uit waarom ze besloten heeft om mee haar schouders te zetten onder dit initiatief van Leefmilieu Brussel: "Wanneer we de renovatiestrategie of het energetische concept van een gebouw definiëren, proberen we altijd te evalueren hoever we moeten gaan in de keuze van de technieken, het isolatiesysteem en de materialen, opdat de algemene milieubalans van de werken – en vervolgens ook het gebruik van het gebouw – zo gunstig mogelijk zou zijn. In dit verband keert één vraag vaak terug: zijn we misschien niet aan het overdrijven in functie van de energetische performantie?"
 

Rijke en gevarieerde ervaringen om te delen

Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vraag en low-tech te introduceren in de bouwsector, verzamelde Charline Langerock een panel van complementaire sprekers: architecten, bouwheren, onderzoekers, een ingenieur in een studiebureau en zelfs een overheidsvertegenwoordiger.

Als sleutelfiguur van de low-techbeweging in Frankrijk, auteur van ‘L'Âge des low-tech : Vers une civilisation techniquement soutenable’ en nieuwe adjunct-directeur-generaal van Agence d’Architecture Pluridisciplinaire (AREP, een onderdeel van de SNCF) zal Philippe Bihouix zijn visie op dit boeiende onderwerp met ons delen. In zijn ogen komt het vooral aan op soberheid en veerkracht.

Aan de hand van hun projecten zullen architecten Peter Vos en Hanne Eckelmans vervolgens inzoomen op low-tech, meer bepaald vanuit het materiaalperspectief. Daarbij zullen ze ook de link leggen met circulair bouwen.

Kris De Decker hanteert dan weer het standpunt van de gebruiker van een gebouw en zal oplossingen suggereren om de low-techgedachte toe te passen in het dagelijkse leven. Iets wat Gaëtan Quinet erg inspireert. Hij zal deze visie vertalen naar het ontwerp van gebouwen, met de bedoeling om de noden, wensen en behoeften van gebruikers maximaal in rekening te brengen.

Arno Depover (Cenergie) gaat binnen deze context dieper in op de CO2-neutrale renovatie van een school. En tot slot zal Sophie Gobiet (Leefmilieu Brussel) toelichting geven bij de implementatie van low-techoplossingen in de energieprestatieregelgeving (EPB).

 

Ode aan de eenvoud, zonder manicheïsme

Het doel van het seminarie is duidelijk niet om low-tech en high-tech tegen elkaar af te wegen. Zo zal je onder meer vernemen waarom een onvoorwaardelijke voorstander van low-tech toch voor een ventilatiesysteem D heeft gekozen in zijn woning, terwijl hij het in de zomer uitschakelt en gewoon zijn ramen openzet.

De ervaringen die tijdens dit seminarie worden gedeeld, zullen vaak aansluiten bij de basisprincipes van de zogeheten ‘duurzame’ architectuur, waarbij een eenvoudig en efficiënt ontwerp vooropstaat om het energieverbruik op natuurlijke wijze te verminderen. Kortom: iedereen kan aan low-tech doen, zolang er maar een grondige denkoefening aan voorafgaat.

Leefmilieu Brussel nodigt u uit om dit boeiende en inspirerende seminarie bij te wonen op vrijdag 26 maart vanaf 9 uur. Gezien de huidige gezondheidscrisis zal het online plaatsvinden en is deelname gratis. Vooraf inschrijven blijft echter verplicht.

Deel dit artikel:

Onze partners