Met Hardenvoort Park wonen in Park Spoor Noord

Park Spoor Noord is met de komst van twee woontorens, woonprojecten, twee hogeschoolcampussen en een nieuw ziekenhuis een omgeving in volle ontwikkeling. Zone Dam West transformeert hierdoor stilaan van buitenwijk tot wijk van de stad. Projectontwikkelaar ID Invest stelt er nu ook Hardenvoort Park voor. Het project van Architectuurgroep Jo Peeters omvat de realisatie van verschillende gebouwen, nieuwbouw en renovatie, op een site gelegen naast het Park Spoor Noord in Antwerpen. De invulling is hoofdzakelijk residentieel en studentenhuisvesting.
Park Spoor Noord is met de komst van twee woontorens, woonprojecten, twee hogeschoolcampussen en een nieuw ziekenhuis een omgeving in volle ontwikkeling. Zone Dam West transformeert hierdoor stilaan van buitenwijk tot wijk van de stad. Projectontwikkelaar ID Invest stelt er nu ook Hardenvoort Park voor. Het project van Architectuurgroep Jo Peeters omvat de realisatie van verschillende gebouwen, nieuwbouw en renovatie, op een site gelegen naast het Park Spoor Noord in Antwerpen. De invulling is hoofdzakelijk residentieel en studentenhuisvesting. Op het gelijkvloers is een deel commerciële ruimte voorzien en ondergronds worden parkeerplaatsen en bergingen ondergebracht. 2 van de 3 te renoveren gebouwen zijn oude graansilo’s.
Het project moest uitgewerkt worden binnen de voorschriften opgelegd door het Rup Dam West, het beeldbepalend karakter van de bestaande silo’s en het gegeven dat de gebouwen deels aan de rand en deels in het park liggen. De te behouden gebouwen delen het project op in verschillende stukken die afhankelijk van hun ligging, hun gebruik en hun volume een verschillende typologie krijgen. Rode draad in het ontwerp is het industriële karakter dat de site een eenheid geeft.
De te renoveren graansilo’s tellen respectievelijk 7 en 8 verdiepingen. Deze mochten voor 50% worden uitgebreid zonder hun eigenheid te verliezen. Afhankelijk van hun ligging worden deze aan de langste of de korte kant uitgebreid. De combinatie van appartementen en studentenwoningen op dezelfde site wordt opgelost door de studentenwoningen in een apart gebouw onder te brengen.
De belangrijkste troeven zijn de ligging aan het park in een buurt in volle ontwikkeling en de nabijheid van het stadscentrum. De appartementen gelegen in de silo’s zijn uniek qua gegeven en uitzicht. Je kan er wonen op hoogte zonder te vervallen in de grootschaligheid die hoogbouw meestal met zich meebrengt.
De wijk Dam West kent van oudsher een sterke verweving met bedrijven. De industriële typologie overheerst hier. De nieuwe gevels spelen in op deze typologie zowel qua vormgeving als materiaalgebruik. Afwisselend baksteen- en betongevels vormen de basis van de gebouwen. De uitbreidingen van de silo’s worden uitgevoerd in staal en glas om te contrasteren met het bestaande volume van de silo in beton en baksteen.

De gebouwen worden uitgerust volgens de nieuwste regelgevingen op het gebied van isolatie en verluchting. De site wordt voorzien van een groen binnengebied en groendaken.Deel dit artikel:

Onze partners