Naar een langetermijnvisie op ruimtegebruik met Strategisch Ruimteplan Antwerpen

Heraangelegde Scheldekaaien

Antwerpen werkt aan een nieuw ruimteplan voor de stad, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen: het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA). Deze strategische visie zal de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen de komende decennia sturen en vormgeven. Het SRA houdt de langetermijnvisie van de stad op ruimtegebruik in. Deze zal verder vertaald worden in verschillende instrumenten zoals de nieuwe bouwcode. Het college legt het ontwerp voor het plan eind deze maand aan de gemeenteraad voor, waarna het openbaar onderzoek kan starten.

Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen vertrekt vanuit de centrale ambitie om de meest leefbare stad van Vlaanderen te zijn. De stad maakt dit nieuw ruimteplan op om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen. Zo blijft de bevolking toenemen, wat vraagt om een slimme aanpak om de stad aangenaam te houden om in te wonen, werken en vertoeven, én vlot bereikbaar te houden. Bovendien is een slimme aanpak ook nodig in de omgang met droogte, hitte en wateroverlast.

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Annick De Ridder: "Als bijzonder dynamische stad onderging Antwerpen door de eeuwen heen vele stedelijke transformaties, de ene nog historischer en spectaculairder dan de andere. Stadsvernieuwing zat en zit dus in ons Antwerps bloed. Dat verhaal is nog lang niet uitverteld. Om op alle ruimtelijke uitdagingen een goed antwoord te bieden, zorgen we met het Strategisch Ruimteplan Antwerpen voor een stevige update van de ruimtelijke visie voor de stad. Dit ruimteplan heeft als tijdshorizon 2040 en wil onze prachtstad nog verder als dynamische en innovatieve woon- en netwerkstad binnen een veerkrachtig landschap ontwikkelen. Met het SRA kijken we dus Slim Ruimtelijk Ambitieus naar de stad van morgen.”

De overkoepelende visie van het ruimteplan richt zich op drie thema’s. De stad van morgen:

  • is een levendige woonstad: met meer woningen, publieke ruimte en voorzieningen vlakbij.
  • heeft een veerkrachtig landschap: met meer groen, ruimte voor water en ecologische verbindingen.
  • is een slimme netwerkstad: met meer duurzame verplaatsingen, een sterke economie en energiebesparing.

De opmaak van zo’n nieuw ruimteplan verloopt in verschillende stappen. In het voorjaar keurde het college het voorontwerp goed. Nadien konden diverse adviesinstanties, zoals hogere overheden, districten, de GECORO, de klimaatraad, … hun advies uitbrengen. Op basis van deze adviezen werd het voorontwerp aangevuld en aangepast. De hoofdlijnen van het ruimteplan zijn behouden in het voorliggende ontwerp. Eind september buigt de gemeenteraad zich over de voorlopige vaststelling van dit ontwerp. Tussen 2 oktober en 31 december volgt het openbaar onderzoek, waarbij alle Antwerpenaren opmerkingen kunnen bezorgen.

Iedereen kan op de hoogte blijven en vanaf eind september het volledige ontwerp downloaden via www.antwerpenmorgen.be/sra. Tijdens het openbaar onderzoek organiseert de stad ook nog een digitale infosessie.

Bron: Stad Antwerpen
Deel dit artikel:
Onze partners