Natuurlijk licht en openheid in nieuwe ‘Schooltje van de Hei’ (AAT | Architecten)

Als alles verloopt zoals gepland, starten dit najaar de bouwwerken voor de realisatie van een volledig nieuw schoolgebouw voor het ‘Schooltje van de Hei’ in Mol. Met het nieuwe gebouw, naar een ontwerp van het Turnhoutse ontwerpbureau AAT | Architecten, realiseert het gemeentebestuur de beleidsambitie om de school in het gehucht Heidehuizen stapsgewijs uit te bouwen tot een volwaardige gemeentelijke basisschool. Tegen 1 september 2025 hoopt de gemeente de nieuwe school in gebruik te kunnen nemen.

De plannen voor een volledige nieuwbouw volgen uit een onderzoek in 2019-2020 naar de toekomst van de school. Het onderzoek omvatte een participatief traject met talrijke betrokkenen, waaronder leerkrachten, personeelsleden, ouders, buurtbewoners en het schoolbestuur. Verschillende scenario’s lagen op tafel, waaronder ook een sluiting van het schooltje. Finaal werd in 2020 door de gemeenteraad gekozen voor de uitbouw van een volwaardige basisschool, in combinatie met een koppeling aan een andere moederschool.

 

Nieuwe schoolgebouwen

Samen met de beslissing om het ‘Schooltje van de Hei’ te laten uitgroeien tot een volwaardige basisschool besliste de gemeenteraad in 2020 eveneens om zo snel mogelijk te investeren in volledig nieuwe schoolgebouwen. In afwachting van (gedeeltelijke) Vlaamse subsidies prefinanciert het gemeentebestuur de bouwkost. Architectenbureau AAT | Architecten werd via een wedstrijdprocedure aangesteld voor het ontwerp en de technische begeleiding van het project.

 

Licht, open en duurzaam ontwerp

Het architectenbureau werkte binnen de grenzen van de bestaande locatie een gloednieuw compact en modern schoolgebouw uit met twee verdiepingen. Het bestaande schoolgebouw wordt dus volledig afgebroken. Wel komen een architecturale kenmerken van het bestaande gebouw terug in het ontwerp voor de nieuwbouw. Daarnaast staan natuurlijk licht, openheid en duurzaamheid centraal in het architecturaal ontwerp.

 

Behoud van waardevolle elementen

Het nieuwe schoolgebouw krijgt een L-vorm en biedt op het gelijkvloers ruimte voor onder andere twee graadsklassen voor de kleuters, administratieve ruimtes, een refter en een turnzaal. Op de eerste verdieping komen een leraarslokaal met dakterras, drie graadsklassen voor de lagere school, twee zorglokalen en twee lokalen voor levensbeschouwelijke vakken.

Door de L-vorm blijft een maximale oppervlakte voor de speelplaats gevrijwaard. Ook de bestaande kastanjeboom en de oude tuinmuur met de buren blijven op de speelplaats behouden. Hetzelfde geldt voor de monumentale boom op het pleintje voor de school. De refter en de turnzaal kunnen door externe verenigingen gehuurd worden, onafhankelijk van de rest van het gebouw.

Tegen 1 september 2025 wil de gemeente Mol de nieuwe school in gebruik nemen. De exacte timing voor de start van de werken hangt af van de verdere voortgang van het dossier. Zo omvat de volgende stap het bekomen van de vereiste omgevingsvergunning. De komende weken wordt het aanvraagdossier ingediend, waarna een openbaar onderzoek volgt.

Bron: Gemeente Mol
Deel dit artikel:
Onze partners