NAV over Renovatiepact: “Woningpas als instrument voor beter geïntegreerde renovaties”

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie, wil verder participeren in het Renovatiepact van Vlaams ministers Annemie Turtelboom (Energie), Liesbeth Homans (Wonen) en Joke Schauvliege (Klimaat). De ministers kondigden in dat kader gisteren aan dat ze tegen 2050 alle woningen in Vlaanderen energiezuinig willen maken.

“Het is goed dat er een langetermijnvisie is,” aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “Het is nu zaak dit om te zetten in een stappenplan met concrete eisen voor de komende jaren waarbij er gewaakt wordt over de haalbaarheid en betaalbaarheid. Het bekomen van zo’n correct eisenniveau kan enkel door een onderbouwde en grondige haalbaarheidsstudie.”

NAV vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat bouwheren ook in de toekomst een verbouwing op hun eigen financiële ritme kunnen doen. “Maar op voorwaarde dat er bij het begin van het traject een masterplan wordt opgesteld. In zo’n masterplan moet het einddoel vooropgezet worden en de timing moet goed doordacht zijn. Tevens moeten de verschillende fases technisch op elkaar afgestemd worden, om bijvoorbeeld lock-in effecten te vermijden. Dat zorgt ervoor dat de verbouwing veel meer wordt dan de optelsom van wat onsamenhangende ingrepen.”

NAV ziet een mogelijk instrument in de te ontwikkelen woningpas, een soort woningpaspoort dat meegaat van eigenaar naar eigenaar. Dat moet in de toekomst allerlei gegevens en attesten in een digitale kluis bundelen, samen met een concreet renovatie-advies met een stappenplan voor een energiezuinige renovatie. NAV stipt aan dat dat renovatie-advies ook kan inhouden dat bepaalde woningen zich niet meer lenen tot renovatie, en beter meteen gesloopt en heropgebouwd worden. “We dringen erop aan dat de overheid dit stimuleert door een verlaagd BTW-tarief van 6% te voorzien bij sloop en heropbouw, zoals nu al in 32 stadsgebieden het geval is.”

NAV hoeft niet overtuigd te worden van de nood tot renovatie. Vlaanderen zal de komende decennia een demografische boom meemaken, terwijl de bebouwbare oppervlakte in Vlaanderen slinkt. Nochtans beschikken we wel over een bestaand, maar verouderd woningpark. Die woningen voldoen echter niet meer aan de hedendaagse energie- en kwaliteitsnormen. Inzetten op kwaliteitsvollere en energetisch betere renovaties waarbij gebruik gemaakt wordt van de onmisbare knowhow van architecten, kan een oplossing bieden. Niet alleen in het kader van de klimaatdoelstellingen, maar ook omdat onze open ruimte steeds schaarser wordt. Het kan bovendien de werkgelegenheid in de bouwsector stimuleren.

 

Woningpas moet bouwheren richting wijzen naar beter geïntegreerde renovaties

Tot voor kort hadden bouwheren bij renovatieprojecten, door het ontbreken van strenge wettelijke eisen, een grotere vrijheid m.b.t. de keuze van bepaalde ingrepen en de timing ervan dan bij nieuwbouw. Daar zijn al jaren eisen van toepassing en deze worden jaar na jaar strenger. Sinds de introductie van concrete energie-eisen bij renovaties begin dit jaar wordt de lat echter ook hier hoger gelegd. Een professioneel renovatieplan wordt onmisbaar. “Renovaties waren in het verleden een oplossing voor bouwheren die een project aan hun eigen financiële tempo wilden doen, door in verschillende fases te werken, en door zelf bepaalde zaken uit te voeren. Dat moet blijven kunnen, maar een professioneel masterplan voor aanvang van het project wordt onmisbaar,” vindt Kati Lamens. “Het renovatie-advies uit de woningpas kan bouwheren daarbij helpen. Het geeft hen een zicht op de mogelijke ingrepen die ze kunnen of moeten uitvoeren, en hoe de verschillende fases op elkaar moeten volgen.”

Daarnaast kan de woningpas, door de integratie van allerlei gegevens en attesten in een digitale kluis, volgens NAV een flinke administratieve vereenvoudiging betekenen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een bouwvergunning.

 

Mentaliteitswijziging nodig bij bouwheren; voortrekkersrol voor architecten

Uit onderzoeken blijkt dat vandaag bij nieuwbouw het draagvlak voor energetische bouwprojecten al groot is. Een recente enquête gaf aan dat nu al 49% van de kandidaat-bouwers willen bouwen volgens de BEN-standaard die pas vanaf 2021 verplicht wordt. Zo’n woning biedt dan ook belangrijke voordelen op het vlak van comfort, milieu, de energiefactuur, premies en belastingen. “Eenzelfde inhaalbeweging en mentaliteitsverandering moeten we nu beogen wanneer het op renovatie aankomt,” zegt NAV-voorzitter Kati Lamens.

 “Als architecten zullen we een voortrekkersrol spelen wanneer het gaat om het uittekenen van strategieën voor financieel en energetische optimale renovaties. Reeds vele jaren merken wij een enorme interesse bij architecten voor ons zogenaamde energieconsulentenproject. Daarmee hebben we de afgelopen zeven jaar architecten geïnformeerd over de steeds strengere energie-eisen. Een helpdesk, tal van infosessies en EPB-ateliers en onze kennisdatabank www.meeroverepb.be zijn daarin de speerpunten. Als architecten zijn wij er dus in elk geval klaar voor meer doorgedreven energetische renovaties. NAV zal bovendien verder zijn rol spelen in het sensibiliseren en informeren van architecten en bouwheren op het vlak van energiezuinigheid, of het nu nieuwbouw of renovatie betreft.”

Bron: NAV

Deel dit artikel:

Onze partners