NAV publiceert pocket 'Waterrobuust bouwen'

Door de nattere winters en hevige zomeronweders neemt het risico op wateroverlast toe. Extra dijken en wachtbekkens volstaan niet langer. Vlaanderen moet daarom waterrobuust gaan bouwen, en de architect speelt hierbij een belangrijke rol. De nieuwe, handige pocket ‘Waterrobuust bouwen. Bouwen en Renoveren in overstromingsgevoelig gebied’ moet hen daarbij op weg helpen. Een uitgave van NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, in samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE).

Waterrobuust bouwen is een van de meest effectieve maatregelen om bij overstromingen schade aan gebouwen te voorkomen en te beperken. In de strategie van de Meerlaagse Waterveiligheid van de Vlaamse Overheid is het Waterrobuust bouwen – indien toegelaten - dan ook een belangrijke preventiemaatregel.  Maar hoe moet er juist beschermd of gebouwd worden voor een specifieke woningstijl en regio? Wat zijn de aandachtspunten bij nieuwbouw en renovatie?

 

Overzicht met referentieprojecten

Deze nieuwe NAV-gids zet de mogelijkheden van waterrobuust bouwen voor architecten op een rijtje. Het eerste deel gaat dieper in op de theoretische concepten van waterrobuust bouwen. Daarna volgt een geïllustreerd overzicht van waterrobuuste referentieprojecten in Vlaanderen. Tot slot wordt de visie van de verzekeraars op bouwen en verbouwen in overstromingsgevoelig gebied onder de loep genomen.

Architecten kunnen de pocket ‘Waterrobuust bouwen’ digitaal downloaden via de webshop van www.nav.be, of een gratis papieren exemplaar bestellen via dezelfde weg (zolang de voorraad strekt).

Deel dit artikel:

Onze partners