NAV tevreden, maar waakzaam over nieuwe rol Bouwmeester.

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie, kan zich best vinden in de plannen die de Vlaamse regering met de functie van de Vlaamse Bouwmeester heeft. Ze blijft echter wel waakzaam. "De expertengroep moet haar rol ten volle kunnen spelen."

“De plannen omvatten een duidelijke heroriëntatie van de functie en de bijhorende procedures," aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. "Daarbij zijn heel wat van onze suggesties gehoord. Zo moet de Bouwmeester vooral publieke bouwheren ondersteunen bij concrete projecten, en eerder begeleidend dan beslissend. Zo kan hij opdrachtgevers bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een degelijk bestek. Maar we zien ook dat hem wordt gevraagd om meer in te zetten op dialoog en samenwerking met de hele sector.”

De functie van Bouwmeester wordt dus niet vervangen door een Bouwmeestercollege. In de nieuwe functie-omschrijving is er echter wel sprake van een expertengroep ten dienste van de Bouwmeester. Lamens: “Die expertengroep zou als kwaliteitskamer en klankbord fungeren en de objectiviteit van de Bouwmeester vrijwaren. Dat vinden we erg belangrijk. De groep zou echter maar twee tot vier keer per jaar samenkomen. We hopen dan ook dat die expertengroep zijn rol ten volle zal mogen spelen.” Om de taakomschrijving van de Vlaamse Bouwmeester op een goede wijze in te vullen, zijn voor NAV binnen die groep diverse competenties noodzakelijk. Kwaliteit van architectuur heeft immers betrekking op verschillende deelaspecten: architectuur, stedelijke ontwikkeling, ontwikkeling van het platteland, het erfgoed, cultuur, leefmilieu, de mobiliteit die alles met elkaar verbindt, visie en beleid op wonen. “Deze diverse competenties en deelaspecten moeten ook doorwerken in de keuze van de samenstelling van de expertengroep. Een eerste en evidente voorwaarde voor NAV is dat daarin minstens een praktiserend architect aanwezig is,” zegt Lamens.

 

“Bouwmeester zal het moeten waarmaken”

De krijtlijnen komen er bovenop het eerder uitgelekte nieuws dat de functie niet wordt ingekapseld in het departement Omgeving, maar rechtstreeks onder de minister-president. “Positief, want zo kan de Bouwmeester de verkokering tegengaan en de noodzakelijke bruggen slaan tussen bevoegdheden van verschillende ministers zoals Zorg, Economie, Wonen, Cultuur, Erfgoed en Gebiedsontwikkeling. We vinden de plannen dus beloftevol en ambitieus, maar er rust een zware taak op de nieuwe Vlaamse Bouwmeester. De Vlaamse Regering legt in haar plannen immers fel de nadruk op tweerichtingsverkeer tussen de Bouwmeester en de sector. De nieuwe Bouwmeester zal dat moeten waarmaken, maar krijgt daarvoor van ons alle steun," zegt Lamens.

 

Visievorming op maatschappelijke uitdagingen

In de conceptnota die de ministerraad vandaag goedkeurde, worden ook belangrijke actiepunten van de sector van architecten niet uit het oog verloren: bijdragen tot visievorming en reflectie op het vlak van maatschappelijke uitdagingen en op het vlak van kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen.

 

Nota van NAV basis voor stakeholdersoverleg

In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering stond vorige zomer te lezen dat de Vlaamse Bouwmeester zou worden vervangen door een expertencollege, gekozen door het middenveld. In het najaar van 2014 lanceerde NAV 10 voorstellen voor een vernieuwd en gedragen bouwmeesterschap. De Vlaamse regering organiseerde daarop een brede rondvraag in de bouwwereld.

De nota van NAV mocht in het daarop volgende stakeholdersoverleg op een breed draagvlak rekenen. Essentieel voor NAV was dat het nieuwe college bruggen bouwt tussen verschillende domeinen. Daarom was NAV geen voorstander van de inkapseling van de functie in het departement Ruimte. Dat idee is nu afgevoerd, alhoewel de deur op een kier blijft staan om de functie in de toekomst alsnog terug te verhuizen.

 

Bron: NAV
Deel dit artikel:

Onze partners