Negen nieuwe sporthallen voor Vlaanderen voorgesteld

Zwarts & Jansma Architecten en ABV+ ontwerpen 9 nieuwe sporthallen in Vlaanderen en stellen voor al deze sporthallen eenzelfde vormentaal en compositorische opdeling voor. Twee ontwerpprincipes staan voorop: de sporthallen krijgen een menselijke maat en een zorgvuldige inpassing in hun omgeving. De 9 nieuwe sporthallen zullen in de komende dertien maanden verrijzen in de gemeenten Antwerpen, Blankenberge, Boutersem, Duffel, Kortenaken, Kortessem en Meerhout, Zulte.
Zwarts & Jansma Architecten en ABV+ ontwerpen 9 nieuwe sporthallen in Vlaanderen en stellen voor al deze sporthallen eenzelfde vormentaal en compositorische opdeling voor. Twee ontwerpprincipes staan voorop: de sporthallen krijgen een menselijke maat en een zorgvuldige inpassing in hun omgeving. De 9 nieuwe sporthallen zullen in de komende dertien maanden verrijzen in de gemeenten Antwerpen, Blankenberge, Boutersem, Duffel, Kortenaken, Kortessem en Meerhout, Zulte.Het ontwerp voor de nieuwe sporthal in Duffel.


Per locatie kan de basiscompositie worden bijgeschaafd en aangepast aan specifieke lokale noden en wensen. Hoofdelementen van de gebouwen zijn steeds de plint en de zaal. De plint herbergt alle ondersteunende functies en kan gezien worden als ‘de gordel’ die verschillende gebouwdelen verbindt. Haar gevelbekleding is uiterst fijn gedetailleerd in materiaal van warme tinten. De sportzalen rijzen op boven de plint en zijn hierdoor zeer herkenbaar. Translucente gevelbekleding vergroot deze herkenbaarheid. De translucente panelen zorgen ervoor dat de zalen onder invloed van wisselende weersgesteldheid op subtiele wijze van gedaante lijken te veranderen. ’s Avonds lichten de sportruimtes op als bakens in de nacht. Door de bescheiden kleurstelling en geabstraheerde volumes presenteren de sportruimtes zich als markante, maar tegelijkertijd bescheiden volumes.

De sportgebouwen zijn compact vormgegeven zodat de overspanningen en gevelontwikkeling minimaal kunnen blijven. Zo worden bijvoorbeeld tribunes zoveel mogelijk uitgevoerd als mobiele tribunes die bij niet-gebruik ingeschoven of opgeklapt weggeborgen kunnen worden. De structuur van de sportruimtes bestaat uit een volledig geschoord stalen raamwerk. Door steeds op zoek te gaan naar de meest optimale functionele indeling van een sporthal dragen de ontwerpers bij aan de duurzaamheid van het gebouw. Uiteraard is er veel aandacht voor bouwfysische kenmerken zoals daglichttoetreding en akoestiek maar ook obstakelvrije wandopbouw en balvastheid van de gebruikte materialen.

De sporthallen komen tot stand door middel van publiek private samenwerking (PPS), waarbij de lokale overheden een DBFM-overeenkomst afsluiten met de projectvennootschap voor een periode van dertig jaar. De Vlaamse regering gunde de opdracht aan het consortium Democo-Denys, dat hiervoor een speciale projectvennootschap heeft opgericht onder de naam “Sport in Vlaanderen nv”. Investeerder PMV zal samen met de lokale overheden en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de bouw realiseren. Cofely Services zal zorgen voor het technische onderhoud. Het cluster sporthallen kadert in het Vlaams Sportinfrastructuurplan, dat ondersteund wordt door de minister van Sport.


Bron: Bouwenwonen.net

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners

GAimage