Net Niet: Dienstencentrum en woningen Veldegem/ OCMW Zedelgem (BULK architecten)

Naar aanleiding van de Belgische filmpremière van The Competition die we met Architectura.be op 6 november 2014 in Antwerpen organiseren, roepen we de nieuwe rubriek ‘Net Niet' in het leven. In deze rubriek gaan architecten dieper in op hun wedstrijdontwerpen die niet op het hoogste schavot zijn beland. Koen Van Bockstal van BULK architecten bij de spits af met zijn ontwerp voor Dienstencentrum en woningen Veldegem- OCMW Zedelgem. 

OCV13-Open Oproep 24 -Dienstencentrum en woningen Veldegem- OCMW Zedelgem

 

Wat hield de opdracht in?

De bouw van een lokaal dienstencentrum met integratie van gemeentelijke dienstverlening (bib en muziekschool) en woningen voor senioren in Veldegem, Zedelgem. 

 

Wat waren volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

We installeerden twee duidelijke leegtes: een steeg en een grote tuin of dries, net zoals aan de overkant van de straat. Vier expliciete figuren schikten zich rond deze twee plekken. We maakten dus niet één, maar twee publieke gebouwen en twee woongebouwen. Leesbaar as such, als een familie van gebouwen, die hun programma's resoneren. Drie van de gebouwen vervolledigden het straatprofiel. De platte koek van woningen schurkte als vierde figuur tegen de tuinmuur aan.
 

De steeg splitste het dienstencentrum van de bib & muziekschool. Deze splitsing toonde de gebouwen tegelijk heel duidelijk ten opzichte van elkaar: zorg tegenover muze. Kernwoorden waren reflectie, glimp, passant, synergie.
 

Tien lange patiowoningen, nauwelijks een tuinmuur hoog,  keken uit op de dries. Lichte knikken in het volume toonden de inkom. De glooiing in het terrein is merkbaar in de lichte knikken van de dakgoot. Het tweede gebouw is een torentje, vijf lagen hoog. Het is een expliciet ander woonmilieu dat zorgt voor een dorpse dichtheid. Hoog, maar ook lief. Tony Fretton's woontorentje in Groningen toont dat het kan: lieve hoogbouw. Schaal is niet hetzelfde als maat.

 

Welk bureau heeft de wedstrijd uiteindelijk gewonnen?

Dat was Harynck- Van Meirhaeghe architecten

 

Wat waren de sterke punten van dat ontwerp?

Het was een duidelijke keuze van de jury. Het ontwerp van Harynck- Van Meirhaeghe architecten sloot volgens mij meer aan bij de verwachtingen van de bouwheer: een gelijkvloers centrum met zorgwoningen erbovenop.

 

Kan u de keuze van de jury begrijpen?

Ik begrijp altijd de keuze van de jury, we kunnen redelijk goed tegen ons verlies. 

Deel dit artikel:

Onze partners