Net niet: Kuborn (DDS & Partners Architects)

Ook DDS & Partners vinden we terug in de bibliotheek van verloren ontwerpen van het Architectencongres. Citydev.Brussels schreef een wedstrijd uit voor een bouwblok voor gemend gebruik in Anderlecht vlakbij het Zuidstation. Het bureau spendeerde maar liefst 2052 uren aan zijn voorstel dat uiteindelijk op de tweede plaats belandde. 

Waaruit bestond de opdracht? 

DDS & Partners: Dit project behaalde een tweede plaats in een wedstrijd uitgeschreven door Citydev.Brussels. De site, begrensd door de Dr. Kuborn-, Goederen- en Tweestationsstraat in Anderlecht vlakbij het Zuidstation, is gelegen aan een van de belangrijkste toegangspunten van Brussel. Er werd gevraagd dit bouwblok te ontwikkelen voor gemengd gebruik, waarbij beantwoord werd aan het bestaande masterplan en de doelstellingen die opgesteld werden in het kader van het wijkcontract Canal du Midi.

 

Wat zijn volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

DDS & Partners: Het ontwerp biedt een heldere interpretatie wat betreft stedelijkheid, woonbaarheid en duurzaamheid en draagt bij aan de revitalisatie van de wijk en de ruime omgeving. Het omvat winkelruimtes, passiefwoningen, publieke diensten en private en publieke groene ruimtes.

De Dr. Kuborn- en de Tweestationsstraat worden afgelijnd met twee nieuwe krachtige gevels. Transparantie en doorwaadbaarheid staan troef in de Goederenstraat, waar een gebouw op pilotis toegang verleent tot het complex en zorgt voor een nauwe verbinding tussen de publieke ruimte van het omringende stedelijke weefsel en de binnentuin.

De gevels krijgen een uitgesproken eigentijds karakter die evenwel in dialoog treedt met de bestaande omgeving. Uitsnijdingen in het massieve metselwerk zorgen voor een boeiend vormenspel en brengen een lichtere metalen onderlaag aan de oppervlakte die herinnert aan de industriële context van de site. 

De heterogene woningtypes beantwoorden aan verschillende huishoudens. Ze zijn comfortabel, kwaliteitsvol en in directe relatie met een ruim aanbod aan gemeenschappelijke buitenruimtes, op de begane grond en op de daken.

Duurzame ontwikkeling en bioclimatisme stonden centraal in de stedenbouwkundige, architecturale en technische reflectie van het project en werden bestudeerd in samenwerking met het bureau 3E. Bijzondere aandacht ging uit naar, onder andere, de inplanting, de volumetrie, de compactheid of de constructietechnieken en – principes om een coherent globaal antwoord te bieden die gebaseerd is op een geïntegreerde technische benadering. Er werd op deze manier een project ontwikkeld dat aanpasbaar en flexibel is voor de toekomst, waarbij de site en zijn omgeving gerespecteerd worden. De structuur van de toren neemt hierbij een speciale rol in. Deze werd zodanig ontworpen dat hij een maximale flexibiliteit in inrichting toelaat en dus in de toekomst ook andere functies kan onderbrengen.

 

Welk bureau haalde de opdracht uiteindelijk binnen?

DDS & Partners: BURO II & ARCHI+I

 

Werd dit project uiteindelijk gerealiseerd?

DDS & Partners: Ja

 

Evaluatie van het behaalde resultaat:

Globale rangschikking: 2de plaats

Beoordeling per criterium:

  • economisch en financieel: 2de plaats (35/50)
  • duurzame ontwikkeling: 1ste plaats (ex aequo; 7,5/10)
  • stedenbouwkundig: 1ste plaats (17/20)
  • architecturaal: 1ste plaats (18/20)


DDS & Partners: Ons ontwerp wordt in het juryverslag geprezen om zijn aantrekkelijkheid en hoge levenskwaliteit, zijn gereduceerde omgevingsimpact, zijn relatie tussen woondichtheid en integratie van kwaliteitsvolle gemeenschappelijke buitenruimtes. Andere pluspunten die in het rapport worden benadrukt zijn de interactie van het project met zijn omgeving (doorwaadbaarheid, uitnodiging, uitzichten, toevoeging van interessante activiteiten in de bestaande stedelijke omgeving) en het uitgesproken stedelijk karakter van de architecturale vormgeving. Hetzelfde geldt voor het voorgestelde programma, de zeer goede functionaliteit van de voorgestelde ruimtes. Comfort, verlichting, welzijn en andere aspecten met betrekking tot de woonbaarheid van het project zijn perfect uitgewerkt.

 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage