Net Niet: Voorpost Brandweerkazerne St. Jacobsmarkt-Antwerpen (BULK architecten)

Koen Van Bockstal van BULK architecten gaat in deze Net Niet dieper in op ’t ontwerp van de Voorpost Brandweerkazerne St. Jacobsmarkt-Antwerpen. HUB architecten belandde uiteindelijk op het hoogste schavot. "We hebben de andere projecten nooit gezien omdat één van de deelnemende bureaus geen open presentatie wou. Wel jammer, we verloren in die maand twee keer na elkaar van HUB en dit project hadden we echt heel graag gebouwd," aldus Van Bockstal. 

VSA09-Voorpost Brandweerkazerne St. Jacobsmarkt-Antwerpen

 

Wat hield de opdracht in?

De stad wenste de bouw van een nieuwe centrale kazerne op de Noorderlaan met een aantal kleinere kazernes als voorpost. Nadat de nieuwe brandweerkazerne op Noorderlaan in gebruik zou genomen worden, zouden de overige bestaande kazernes herschikt en geoptimaliseerd worden met daarbij twee nieuwe voorposten. Het pand Sint-Jacobsmarkt 58 werd gebouwd in 1964 door architect Henri Moonen en huisvestte de administratieve diensten van de brandweer.

 

Wat waren volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

In het bouwblok sluit de kavel van de brandweer volledig aan bij de logica van grotere (woon)gebouwen op forse kavels. We stelden voor om de bestaande achterbouw integraal te verwijderen om zo het bouwblok te ontpitten. Vanop straat tot achterin het perceel opteerden we voor een continu doorzicht dat eindigt in een infini.

Het gebouw destijds werd gekenmerkt door een generieke stapeling van ‘typical plan’-verdiepingen, waarbij de traphal de enige verticale verbinding verzorgde. De bewoners van de brandweerpost zijn een ultiem op elkaar ingespeelde ploeg. Ze dienen op de hoogte te zijn van elkaar. Door het chirurgisch doorprikken of deels wegsnijden van de bestaande vloerplaten ontstonden nieuwe relaties tussen de verschillende programmaonderdelen. Enkele fijne en grondig bemeten ingrepen verrijkten de belevingswaarde en identiteit van de verschillende ruimtes en van het gehele gebouw. We zochten een andere samenhang, een betere routing en hiërarchie tussen de lokalen. Op de benedenverdieping werd het bestaande bos kolommen geamputeerd en vervangen door onderspannen vakwerkliggers om de grote wagens te kunnen stallen.

De gevel vertolkte de programmatorische stapeling en hernam thema’s en geleding van de mooie, maar zwaar verbasterde gevel van Henri Moonen.

 

Welk bureau heeft de wedstrijd uiteindelijk gewonnen?

HUB architecten

 

Kan u de keuze van de jury begrijpen?

We hebben de andere projecten nooit gezien omdat één van de deelnemende bureaus geen open presentatie wou.
Wel jammer, we verloren in die maand twee keer na elkaar van HUB en dit project hadden we echt heel graag gebouwd.

Deel dit artikel:

Onze partners