Net niet: wijkcentrum in Molenbeek

Daktuin

"Ontwikkel een wijkcentrum op een unieke locatie tussen het kanaal en het Zinneke. Een gebouw met een sporthal, een boksclub, een polyvalente sportzaal, een Nederlandstalig én een Franstalig kinderdagverblijf, de bijhorende administratieve ruimten en een conciërgewoning." Architectenbureau Cuypers en Q was geprikkeld en diende een ontwerp in. "Het samenbrengen van al deze functies maakte het programma complex, dus moest er gezocht worden naar een intelligente stapeling," aldus Ilze Quaeyhaegens.

 

Ontwerp

Cuypers en Q: "Onderaan zijn de ondergrondse garages geplaatst met daarop een verdiepte grote sporthal. Deze is zichtbaar vanop het maaiveld en zorgt ervoor dat het gelijkvloers volledig open blijft. Met een doordachte constructie kunnen we het gelijkvloers overspannen: de grote liggers geven karakter aan de verdieping en zorgen voor vrij plan eronder. Op de eerste verdieping bevinden zich de bokszaal en de polyvalente sportzaal. De open en publieke ruimte verbindt alle ruimten en door middel van doorzichten zijn de functies visueel met elkaar verbonden. Boven op de sportinfrastructuur plaatsten we de beide crèches. Beiden zijn voorzien van grote, goed georiënteerde daktuinen. Als bekroning plaatsten we de woonfunctie op het dak en breidden deze functie uit met mogelijke huurwoningen. Deze enclave op het dak zou zorgen voor een extra sociale controle en een mix als reflectie van de stad op het gebouw. Wij kozen ervoor een transparant gebouw te maken, leesbaar vanuit de wijk en vanaf het kanaal, waarbij we de sociale interactie bevorderen door een diagonale routing en door doorzichten te voorzien in het geheel van het complex. We wilden alle bewoners van Sint-Jans-Molenbeek betrekken bij het project."

 

Wat waren volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

Cuypers en Q: “Wij vinden dat we erin geslaagd zijn om de complexiteit van de stad te vakken in één gebouw; de verschillende culturen, mensen, gebruikersgroepen worden uitgenodigd samen het gebouw te gebruiken als een verticale stad. De interactie die in een dorpslandschap normaal horizontaal verloopt, zou nu verticaal verlopen. Een sterk punt volgens ons is ook het feit dat wij een transparante gebouw zouden kunnen creëren. Je ziet de mensen sporten, je ziet de mensen circuleren in het gebouw vanuit de wijk én vanaf het kanaal. Bovendien zijn we er in geslaagd om extra woningen te creëren; conceptueel vinden we dat sterker, en anderzijds hebben we door een slimme stapeling en doordachte keuzes hiervoor budget kunnen vrijmaken."

 

Welk bureau heeft de wedstrijd uiteindelijke gewonnen?

Cuypers en Q: Bogdan & Van Broeck

 

Wat waren de sterke punten van dat ontwerp?

Cuypers en Q: "In dit geval was het geen open presentatie en werd er geen infosessie gehouden na de uitspraak van de jury. Het juryrapport is niet duidelijk genoeg om de sterktes van het winnende team te kunnen verklaren."

 

Kan u de keuze van de jury begrijpen?

Cuypers en Q: "Je weet nooit helemaal wat er speelt in een wedstrijdenbeoordeling. Vermits wij de andere projecten niet hebben kunnen zien, is het moeilijk om te begrijpen waarom je de wedstrijd niet gewonnen hebt, waar het bestuur dan wel heeft voor gekozen en waarom. Wij pleiten voor een open communicatie in wedstrijden, zodat iedereen zijn eigen ontwerp kan plaatsen in een breder kader, los van het feit of je de prijsvraag wint of niet."

 

Ontdek meer 'verloren projecten' op de website van het Architectencongres 2016

Deel dit artikel:
Onze partners