Neutelings-Riedijk ontwerpt ACC Antwerpen

Op voorstel van minister Hilde Crevits besliste de Vlaamse Regering onlangs het architectenbureau Neutelings-Riedijk BV aan te stellen voor de verdere studieopdracht voor het oprichten van een nieuw havencoördinatiecentrum in Antwerpen (ACC). Het architectenbureau was laureaat van de Open Oproep procedure van de Vlaamse Bouwmeester.
Op voorstel van minister Hilde Crevits besliste de Vlaamse Regering onlangs het architectenbureau Neutelings-Riedijk BV aan te stellen voor de verdere studieopdracht voor het oprichten van een nieuw havencoördinatiecentrum in Antwerpen (ACC). Het architectenbureau was laureaat van de Open Oproep procedure van de Vlaamse Bouwmeester.

Het nieuw havencoördinatiecentrum zal zorgen voor een vlotte en veilige scheepsafhandeling op de Schelde. De investering voor dit nieuw havencoördinatiecentrum wordt momenteel geraamd op ongeveer 15 miljoen euro.
De beslissing is van uitzonderlijk belang in het kader van een gemeenschappelijke werkvloer voor zowel vlotte en veilige begeleiding van de scheepvaart door de Vlaamse overheid en het havenbedrijf Antwerpen. Met deze gemeenschappelijke nieuwbouw kunnen de principes van een geïntegreerde ketenbenadering en scheepvaartbegeleiding tot op de werkvloer worden doorgetrokken. Het is de bedoeling om alle actoren betrokken bij een scheepreis op één werkvloer binnen één havencoördinatieplatform tewerk te stellen. Zo worden de wachttijden tot een minimum beperkt. Een veilige en vlotte maritieme scheepvaartafwikkeling kan worden gegarandeerd.

De verkeerscentrale Zandvliet is momenteel nog gehuisvest in gebouw A van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) tussen de Zandvliet- en Berendrechtsluis. De voorbije jaren spelen de gebreken van het huidige gebouw de gebruikers van het gebouw steeds meer parten. Dit zowel wegens een beperking van uitbreidingsmogelijkheden voor technische installaties of het inrichten van een grotere en ruimere werkvloer, alsook en in het bijzonder voor het comfort van deze operationele werkvloeren.

Op basis van de laatste wedstrijdonderhandelingen, wordt de investeringskost momenteel geraamd op ongeveer 15 miljoen euro. Het nieuwe havencoördinatieplatform ACC in Antwerpen zal, als alles volgens schema verloopt, klaar zijn begin 2014.

"Met deze gemeenschappelijke nieuwbouw van een havencoördinatiecentrum kunnen een geïntegreerde ketenbenadering en scheepvaartbegeleiding tot op de werkvloer worden geïmplementeerd. Dit moet de vlotheid en de veiligheid van de scheepvaart op de Schelde en in de haven van Antwerpen beter garanderen. Het prachtige ontwerp zal er voor zorgen dat het nieuwe gebouw een baken wordt voor de schepen die naar Antwerpen varen", aldus minister Hilde Crevits.

"Met het ACC in het noorden en het Nieuw Havenhuis in het zuiden beschikt de haven van Antwerpen binnen een aantal jaren over twee prachtige gebouwen die een landmark aan onze skyline zullen zijn. De toekomstige gebruikers van het ACC zullen in hun nieuwe omgeving meer dan ooit kunnen instaan voor een efficiënte en performante begeleiding van de scheepvaart op de Schelde tot aan de ligplaats in de dokken", zegt havenschepen Marc Van Peel.


Bron: Bouwenwonen.net

Deel dit artikel:
Onze partners