Nieuw Europees energielabel voor verwarmingstoestellen vanaf 26 september

Vanaf 26 september 2015 worden alle verwarmingsketels en warmwatertoestellen voorzien van een Europees energielabel. Deze verplichting volgt uit de Europese richtlijnen met betrekking tot Ecodesign. ATTB, de sectorassociatie voor thermische technieken, informeert installateurs en consumenten over het hoe, wat en waarom van dit label. 

De verplichting van het nieuwe label geldt zowel voor installaties op gas, stookolie of elektriciteit, als voor installaties die (deels) op hernieuwbare energie werken zoals warmtepompen, zonneboilers en micro-wkk.  Het label gaat van A++ tot G voor warmteopwekkers of ketels en van A tot G voor warmwatertoestellen. Deze regeling geldt voor alle nieuwe ketels die vanaf deze datum op de markt gebracht worden.

De basis voor het Europese Energielabel en de verstrengde eisen inzake minimumrendement kaderen in de Europese ErP-richtlijn, ook wel bekend als de Ecodesign-richtlijn waarmee Europa het energieverbruik en de CO2-uitstoot wil terugdringen en de consument over de taalgrenzen heen eenduidige informatie verschaffen over de aangekochte installatie. Er zijn twee types labels voorzien: het productlabel, dat informatie geeft over een bepaald toestel, en het pakketlabel dat informatie geeft over een bepaald systeem. Een verwarmingsinstallatie is immers meer dan een warmtegenerator alleen.

Dikwijls combineert de vakman diverse toestellen, al dan niet van dezelfde fabrikant, tot een systeem. Met de opkomst van hybride installaties, en het verplichte aandeel hernieuwbare energie, zal het belang daarvan alleen maar toenemen. Het Europese energielabel voor verwarmings- en warmwaterinstallaties deelt de installaties in volgens hun seizoensgebonden energie-efficiëntie. Die energie-efficiëntie wordt berekend door de geproduceerde energie onder bepaalde omstandigheden te vergelijken met de geconsumeerde energie. Met het label kan de consument in één oogopslag zien hoe het te installeren toestel presteert op vlak van energie-efficiëntie.

Strengere energienormen

Daarnaast geeft het label ook informatie over de functie van het toestel (verwarming, warm water of beide): het geluidsvermogen, de warmteafgifte in kW en of het toestel over een regeling beschikt. Bij samengestelde pakketten, zoals een zonneboiler, wordt het label aangevuld met pictogrammen die de verschillende onderdelen van het pakket aangeven. Samen met de invoering van het label worden ook strengere  energienormen gehanteerd. Warmteopwekkers tot 70 kW krijgen een energielabel van G tot A++. Voor ketels en combiketels op gas of stookolie geldt vanaf 26 september 2015 dat zij een energie-efficiëntie van minimum 86% moeten  behalen, wat overeenkomt met een B-label. Op enkele uitzonderingen na zal de condensatieketel (klasse A) de nieuwe standaard worden.

Deel dit artikel:

Onze partners