Nieuw functioneel zwembadcomplex in Ronse

Met het stedelijk zwembad is stad Ronse in 2019 een sportieve en recreatieve trekpleister rijker. Het nieuwe complex, ontworpen door architectenbureau B2Ai in samenwerking met Venhoeven CS, situeert zich op de overgang tussen stedelijk en groen gebied en is een uitbereiding op de bestaande sportvelden en sporthal ’t Rosco. Pellikaan Bouwbedrijf NV werd aangesteld al hoofdaannemer, Veolia is verantwoordelijk voor het onderhoud en Boydens Engineering (technieken), Sweco (stabiliteit) en architectenbureau Van Wassenhove (EPB) voerden de nodige studies uit.

Door een slimme aansluiting op de bestaande inkomhal, komen alle sporttakken op de site samen. ’t Rosco transformeert zo van sporthal naar sportcomplex. Het gebouw zelf is een zwevend complex, losgekoppeld van de bestaande sportinfrastructuur maar functioneel verbonden door een glazen tussengebouw. De patio in die verbindingsruimte biedt direct zicht op het zwembad en de achterliggende groene omgeving. Het natuurlijke niveauverschil van het groengebied wordt opgenomen in het zwembad zelf, waardoor het bijna vanzelfsprekend in de site geïntegreerd wordt.

 

Functioneel

Grote troef van het complex is de functionaliteit en de grote transparantie voor de gebruikers, die voortvloeit uit de heldere ontwerpstructuur. Ruimtes kunnen samen of apart worden ingezet, naargelang de activiteit. Door het strategisch plaatsen van gevelopeningen en het afwisselen tussen open en gesloten volumes ontstaat er voor elk gebruik telkens een optimale daglichttoetreding, interne zichtbaarheid, contact met de buitenomgeving en de nodige privacy. De heldere structuur bood eveneens de mogelijkheid om accenten te leggen en de architecturale kwaliteit van het gebouw te maximaliseren.

 

Groot luifeldak

Het ontwerp wordt gedragen door een eenvoudig principe: één groot luifeldak, waaronder en waarop alle zwembadfuncties worden gegroepeerd. Het dak bestaat uit een orthogonale grid van gelamelleerde houten balken van 1m75 hoog. Dit balkenrooster heeft naast een structurele betekenis ook een organisatorische orde in het vrije plan. Zo zijn alle ruimtes, daklichten en box-volumes op de dimensies van het dak afgestemd. Deze structuur creëert een mooi evenwicht tussen een open plattegrond van het zwembad enerzijds en de beslotenheid van de bestaande sporthal anderzijds.

 

Lichtinval

Naast een hoge functionaliteit en een helder ontwerp stond ook lichtinval hoog op het prioriteitenlijstje. De patio biedt door de centrale ligging een zicht doorheen het hele gebouw. Zo ontstaat een licht en transparant volume. De scheiding van de verschillende gebruikersstromen heeft hier geen invloed op. De meer private ruimtes zoals de kleedkamers zijn voorzien van daklichten zodat ook deze ruimtes voldoende daglicht krijgen.

Ook toegankelijkheid krijgt de nodige aandacht in de zin van laagdrempeligheid en flexibel gebruik voor een diversiteit aan gebruikers zoals gezinnen met jonge kinderen, ouderen en personen met een beperking. Dit geldt zowel voor het zwembad zelf als voor de omkadering zoals de cafetaria, het onthaal, de signalisatie en alle verblijfsaspecten. Voor een goede toegankelijkheid is er ook een lift voorzien in het zwembad en zijn er voldoende aangepaste sanitaire voorzieningen aanwezig.

 

Duurzaamheid

Studiebureau Boydens Engineering staat in voor het ontwerp en werfopvolging van de mechanische, elektrische en sanitaire installaties in coördinatie met zwembadtechnieken die nodig zijn voor de veilige, comfortabele en milieuvriendelijke werking van het complex. De afdeling Boydens consulting verleent daarnaast in ieder ontwerpstadia gespecialiseerd advies in het kader van duurzaamheid. En duurzaamheid wordt in dit project in brede zin toegepast: hergebruik van water, zonnepanelen, doordacht gebruik van materialen en minimalisering van energetische noden door een compacte en doorgedreven geïsoleerde schil die ruimschoots voldoet aan de hedendaagse normen.

Bron: Boydens Engineering / B2Ai
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners