Nieuw Havenhuis wordt duurzaam visitekaartje

Het Havenbedrijf lonkt naar de bouw van zijn nieuwe hoofdzetel, het Nieuw Havenhuis, dat zijn plaats moet krijgen aan kaai 63. Onlangs werd beslist aan welke kandidaat-aannemers men zal vragen om een offerte op te maken voor de bouw van dit duurzame, architecturale pareltje naar ontwerp van Zaha Hadid Architects. Ingenium, Bureau Bouwtechniek en Mouton staan in voor het studiewerk van dit prestigeproject.
Het Havenbedrijf lonkt naar de bouw van zijn nieuwe hoofdzetel, het Nieuw Havenhuis, dat zijn plaats moet krijgen aan kaai 63. Onlangs werd beslist aan welke kandidaat-aannemers men zal vragen om een offerte op te maken voor de bouw van dit duurzame, architecturale pareltje naar ontwerp van Zaha Hadid Architects.  Ingenium, Bureau Bouwtechniek en Mouton staan in voor het studiewerk van dit prestigeproject.


Duurzaam


Het Nieuw Havenhuis moest en zou een duurzaam gebouw zijn, zo stelde het programma van eisen het. Daarom werd tijdens de ontwerpfase al besloten om de duurzaamheid te meten door het behalen van een BREEAM-certificaat. Met dit certificaat beantwoordt het ontwerp aan een duurzaamheidsstandaard die is uitgewerkt als een checklist-methode in negen categorieën. Elke categorie behelst een aantal aandachtspunten die men met één of meer punten kan quoteren.

Andere innovaties zijn het BEO-veld, een Boorgat Energie Opslag, dat het gebouw op een efficiënte en duurzame manier zal koelen en verwarmen en de 35 laadpunten voor elektrische voertuigen. Verder zal het gebouw optimaal toegankelijk gemaakt worden, conform de recente wetgeving voor publiek toegankelijke gebouwen.
Drie opdrachten


De procedure omtrent de aanstelling van de aannemers wordt, omwille van de complexiteit en de omvang van het project, in drie opdrachten verdeeld. Daaruit volgt dat de eerste opdracht betrekking heeft op de bouw van het Nieuw Havenhuis. Wat de tweede opdracht betreft, wordt de staalconstructie van de nieuwbouw en ook de montage ervan, onder handen genomen. En tenslotte zoekt men in de derde opdracht naar een aannemer die de gevel van de nieuwbouw zal ontwikkelen en realiseren. 
Verwacht wordt dat men, na de onderhandelingsfase, het bouwproject in het voorjaar van 2012 kan overlaten aan de aannemer(s) met de meest gunstige bieding. Eens de eigenlijke bouwwerken, inclusief de volledig terreinaanleg, zijn begonnen, mag men maximaal 31 kalendermaanden werken.
Anders werken


De 500 werknemers van het Havenbedrijf zullen in de nieuwe hoofdzetel werken volgens het ABO-principe (Activity Based Office). Om die reden werden, ten opzichte van het definitieve ontwerp, extra afgesloten werk- en overlegplekken met de bijhorende technische uitrustingen voorzien. Bovendien werden ook het type en het aantal vergaderzalen en hun uitrusting afgestemd op dit anders werken.


Kostprijs


Het uitvoeringsontwerp, zoals het nu op tafel ligt, bedraagt 47,5 miljoen euro. Dat is de prijs zonder btw en erelonen. Maar er is ook nog de verwachte restauratiepremie van ruim 2,3 miljoen euro die de prijs zal drukken. Zo komt het eigenlijke bouwbudget neer op 45,2 miljoen euro.


Op weg naar dit definitieve ontwerp werden uiteenlopende elementen toegevoegd die aan de basis liggen van de duurdere kostprijs van het uitvoeringsontwerp. Ondermeer de maatregelen ten gevolge van de brandveiligheid en de verregaande renovatie wogen op het budget. Maar ook de ontwerpaanpassing in het kader van de BREEAM-certificatie en de opname van  specifieke technische uitrustingen die tot doel hebben het gebruiksgemak in functie van het gebouwbeheer te verbeteren, hadden hun invloed op het kostenplaatje. Net zoals de verdere uitwerking van het architecturale ontwerp en de hoge moeilijkheidsgraad van de nieuwbouwconstructie, meer bepaald de nieuwbouwconstructie en de specifieke gevelarchitectuur, deden de kostprijs stijgen. Uiteindelijk ligt de huidige kostenraming, indexering inbegrepen, 2,4 miljoen euro hoger in vergelijking met de aanvang van de ontwerpopdracht in 2009.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners