Nieuw schoolgebouw vervangt noodpaviljoenen in Brakel

In Brakel heeft het inhaalprogramma voor scholenbouw ‘Scholen van Morgen’ ervoor gezorgd dat vier noodpaviljoenen uit 1947 (!) door een nieuwbouw. Het bouwprogramma, bestemd voor algemeen en technisch secundair onderwijs, omvat 10 klaslokalen, een opdeelbare multifunctionele ruimte, een laboruimte, de nodige ondersteunende ruimten, alsook een overdekte speelplaats. Het ontwerp is van het Brusselse bureau Planomatic Architecture, in samenwerking met het Duitse Radermacher & Schoffers Architekten.

De losstaande inplanting, het compacte gabarit, de interne organisatie en de materialisatie van de nieuwbouw volgen uit een stedenbouwkundige en programmatische analyse. Bepalende elementen daarbij waren het behoud van de doorzichten vanuit de openbare ruimte naar de eigen parktuin met beschermde bomen en verderop naar de open ruimte van het aangrenzende natuurdomein De Rijdtmeersen, en de inbedding in een omgevend weefsel van (school)gebouwen met een grotere schaalkorrel en patrimoniale waarde.
 

Nieuw uithangbord

De gekozen opzet maakt van de nieuwbouw een uithangbord voor het KTA langsheen de hoofdstraat van de gemeentekern, dat zich evenwel op subtiele wijze inschrijft in zijn omgeving. Op het terrein zelf, zorgt de inplanting ervoor dat speelplaats en parktuin één aaneengesloten open ruimte kunnen vormen. De hoofdtoegang langsheen de Kasteelstraat wordt versterkt, wat de verbinding tussen de openbare ruimte en de campus ten goede komt maar ook de organisatie van de site zelf bestendigt. De dubbelhoge uitsnijding uit het bouwvolume, waar beide ingangen gelegen zijn, schrijft de school verder in het omliggende weefsel in en zorgt er mee voor dat de rol als uithangbord wordt waargemaakt. Het is een uitnodigend gebaar dat de toegang naar het gebouw en de schoolsite leesbaar markeert.


Buitenpasserelle

De publiek toegankelijke ruimten situeren zich op het gelijkvloers en alle klassen op de verdiepingen. Beide bovenlagen van het gebouw werken daarbij als een duplex klassencluster met een vide, bereikbaar via een buitenpasserelle die via een brede trap op de speelplaats uitgeeft. Deze passerelle maakt deel uit van één groot bouwelement dat het gebouw omarmt en dienst doet als fietsenstalling, vluchtterras en overdekte speelplaats.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners