Nieuw sport- en klassencomplex in Gent

Aan de Henleykaai in Gent wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van een sportcomplex met klasruimtes. Het project is een uitbreiding van de Mercatorcampus en het ontwerp is van de hand van Bob McMaster architecten, in samenwerking met BEL architecten. Furnibo en VK Engineering werden door opdrachtgever provincie Oost-Vlaanderen respectievelijk ingeschakeld als hoofdaannemer en studiebureau.

Via een design & build-procedure ging provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar het geschikte ontwerp voor de bouw van een nieuwe sportzaal en een twintigtal klassen als uitbreiding van de Mercatorcampus te Gent. Het ontwerp van Bob McMaster architecten uit Gent en BEL architecten uit Antwerpen kon het best overtuigen. De sportzaal en zijn infrastructuur zal zowel beschikbaar zijn voor de campus als de buurtbewoners en de zaal wordt eveneens de thuishaven van de Gentse vrouwenbasketbalploeg Gentson. 


Cafetaria en openleercentrum

Met de nieuwbouw wordt tegelijk een sport-as voor de campus en een toegankelijke doorgang voor de buurt gecreëerd. Het gebouw staat bovenop een halfverzonken niveau zodat de parkingcapaciteit van de campus niet wordt aangetast. De klassen zijn gericht naar de campus, de sportzaal naar het water en ertussen bevindt zich een glazige publieke zone met cafetaria en openleercentrum. Beide zijden van dat centrum kunnen interfereren met de zowel de klas- als de sportruimte.


Snelheid

Grootste uitdaging voor Bob McMaster / BEL architecten is naar eigen zeggen de timing van het project. Op de site werd een oude sportzaal afgebroken, die zo snel mogelijk door de nieuwe zaal vervangen moet worden. Zowel in vergunningstraject, uitvoeringsstudie als momenteel op de werf ligt de snelheid van werken uitzonderlijk hoog, zonder aan kwaliteit in te boeten. Met oktober 2017 als startdatum en december 2018 voor de sportzaal en juni 2019 voor de klassen als einddatum zou het project in een periode van 20 maanden afgerond moeten zijn.


Nieuwe structurele assen

Architecturaal gaat de nieuwbouw strategisch te werk door het creëren van enkele nieuwe structurele assen die de campus beter organiseert naar de buurt en de studenten toe. Door de nieuwe klassen kunnen enkele oude tijdelijke klassen, die de mooie binnentuin afsloten van het zicht, worden afgebroken. Het openleercentrum, de cafetaria en een nieuw groot terras gericht op het westen zijn aantrekkelijke nieuwe toevoegingen voor de campus en de buurt.


Daglicht

Het gebouw is opgebouwd uit grote prefab opstortplaten die deels zichtbaar blijven en een interessant contrast vormen met de overige geveldelen waar met een kleinschaligere tegelbekleding wordt gewerkt. Die betegeling is overigens een knipoog naar de vroegere Dutry-Massy tegelfabriek op de site. Het grote uitkragende terras gericht op het westen vraagt een bijzondere stalen vakwerkconstructie.

Met haar perfect vierkantige vorm is het gebouw niet alleen erg compact, maar verwijst het ook naar de omgekeerde piramide van Jan Tanghe op de campus. Zowel de sportzaal als het openleercentrum hebben een uitstekende daglichttoetreding waardoor de hoeveelheid energie voor kunstverlichting heel beperkt blijft. De klassen hebben met grote naar het noorden gerichte bandramen een geringe warmtelast.

Bron: Bob McMaster / BEL architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners