Nieuwbouw Wijkgezondheidscentrum De Brugse Poort: een gebouw in een park

Doorheen de jaren is het Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort in Gent uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum met 35 personeelsleden en meer dan 5.500 ingeschreven patiƫnten. Die evolutie heeft er toe geleid dat er in maart 2008 gestart werd met de realisatie van een nieuw gebouw naar een ontwerp van De Smet Vermeulen Architecten. Door het groeiende succes van het WGC wordt een verdere uitbreiding inmiddels al weer noodzakelijk. Bert Verbeke van Actual Care sprak met architect Henk De Smet.
Doorheen de jaren is het Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort in Gent uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum met 35 personeelsleden en meer dan 5.500 ingeschreven patiënten. Die evolutie heeft er toe geleid dat er in maart 2008 gestart werd met de realisatie van een nieuw gebouw naar een ontwerp van De Smet Vermeulen Architecten. Door het groeiende succes van het WGC wordt een verdere uitbreiding inmiddels al weer noodzakelijk. Bert Verbeke van Actual Care sprak met architect Henk De Smet.Foto: Frederik Vercruysse


”Bij het ontwerp van het gebouw hadden wij steeds de maatschappelijke functie van het WGC voor ogen, je kan een dergelijk gebouw immers niet loskoppelen van zijn omgeving,” licht architect Henk De Smet toe. “Toch vertrek je bij het invullen van het bouwprogramma altijd vanuit de interne werking . Het was onze opdracht om op een zeer beperkte ruimte een maximaal benutting te bereiken zonder toegevingen te doen op het vlak van comfort. De indeling van het gebouw moest de communicatie tussen de verschillende disciplines bevorderen.”


Toegankelijk gebouw

“Het vroegere WGC - gevestigd op dezelfde site – werd afgebroken en vlak ernaast kwam een gloednieuw gebouw in baksteen dat refereert naar de klassieke opbouw van de burgerhuizen uit de buurt. Zo werden onder meer in de straatgevel betonpanelen gebruikt die verwijzen naar de blauwe hardsteen sokkels in de gebouwen aan de overzijde. In feite telt het gebouw drie gevels: aan het aanpalende park, het nabijgelegen plein en de straatkant. De hoofdingang situeert zich aan het park, dat door herverkaveling uit zijn isolement werd gehaald. De wachtzaal kijkt dus uit op het park Luizengevecht. Aan de straatkant opteerden we voor een formele gevel met een doorkijk naar het park.

Een eyecatcher is de knalgroene lamellenwand op de verdieping met de fitness- en kinéruimte. Het interieur omvat een stapeling van drie niveaus, compact georganiseerd rond twee patio’s die indirect licht geven aan de consultatiekamers. Er is overvloedig daglicht, zonder overmatige blootstelling aan de zon. Opvallend is verder dat enkel de gevels dragende wanden vormen, zodat de rest van het gebouw in de toekomst flexibel kan worden ingedeeld al naargelang nieuwe behoeften. Met dit gebouw hebben wij vooral een poging gedaan om een huiselijke en toegankelijke sfeer te creëren zowel voor de patiënten als voor het team van het WGC.”


Zuurstof voor de wijk

Het WGC in de Brugse Poort groeide uit een groepspraktijk van drie artsen die zich in 1975 vestigden in de wijk. Samen met buurtwerkers en vrijwilligers werd vorm gegeven aan het model ‘wijkgezondheidscentrum’. De missie van het WGC is inwoners uit de buurt kwaliteitsvolle, laagdrempelige en multidisciplinaire gezondheidszog te bieden. Die zorg wordt verstrekt binnen het kader van een forfaitair inschrijvingssysteem.

Naast het curatieve aspect besteedt het centrum ook bewust aandacht aan patiëntgerichte ziektepreventie en wijkgerichte gezondheidspromotie. Als eerstelijnswerkers trachten de medewerkers stil te staan bij het verhaal van de patiënten, zodat zij hen ook met huisvesting en tewerkstelling kunnen helpen. Aan het WGC De Brugse Poort zijn onder meer verbonden diverse artsen, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers. Het WGC speelt een belangrijke rol in de in het project ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ waarin diverse organisaties, diensten en de Stad Gent samenwerken om de leefsituatie in de wijk te verbeteren.

Het vroegere WGC - gevestigd op dezelfde site – werd afgebroken en vlak ernaast kwam een gloednieuw gebouw in baksteen dat refereert naar de klassieke opbouw van de burgerhuizen uit de buurt.Tekst: Bert Verbeke voor Actual Care

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage