Nieuwe BEN-school in Harelbeke

Het bestaande schoolgebouw van de Stedelijke Basisschool Stasegem Zuid werd afgebroken om er een nieuwbouw te realiseren. Architecten Vande Kerckhove ontwierp het project. Boydens engineering was het studiebureau EPB en technieken. Het uitgangspunt was het realiseren van een BEN-school. Rondom het gebouw worden ook diverse (groene) speelruimtes aangelegd.

Het schoolgebouw wordt gerealiseerd in een compact drieledig getrapt volume. Op die manier wordt zo veel mogelijk open ruimte gevrijwaard binnen de voorschriften van het BPA. De gevelrij aan de straatzijde wordt door het gebouw vervolledigd. In het binnengebied wordt een L-vormige compositie gehanteerd waardoor er diverse speelruimtes ontstaan. Door de specifieke inplanting kunnen ook de groenzones behouden blijven.

 

Klasoverschrijdende werking

Het project is ontstaan vanuit een doorgedreven uitwerking van het pedagogisch concept. Er wordt daarom maximaal ingezet op co-teaching en klasoverschrijdende werking. Tussen de klaslokalen worden schuiframen voorzien, de gangzone wordt maximaal opengewerkt naar de klassen en op strategische plaatsen worden flexibele ruimtes voorzien.

De kleuterklassen zijn enkel voorzien van een gemeenschappelijke jassenzone om zo de beschikbare oppervlakte maximaal te kunnen vertalen naar de klasoverschrijdende werking. De lokalen zijn toch verbonden met elkaar door zowel de overdekte speelruimte als onderlinge verbindingen.

 

Maximale inzet op duurzaamheid

Het uitgangspunt voor dit project was een BEN-school realiseren. Hiervoor werden verschillende technieken toegepast. De volledige structuur van het gebouw wordt geprefabriceerd en ook de gevels worden opgebouwd met geprefabriceerde houten wanden en vervolgens afgewerkt met gevelmetselwerk.

Het verwarmingsconcept sluit volledig aan bij de ambitie van de bouwheer. Het is gebaseerd op het principe van ‘lage temperatuursverwarming’ met als basis vloerverwarming. De centrale warmtepompinstallatie gekoppeld aan een BEO-veld bereikt op deze manier zijn maximaal rendement.

Het volledig schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem type ‘D’ met warmteterugwinning die alle gebruikerslokalen voorziet van de nodige verse lucht. In de klaslokalen wordt de benodigde luchthoeveelheid continu en automatisch afgeregeld door middel van een variabel volumeregelaar in functie van de beoogde luchtkwaliteit. Dit levert een aanzienlijke besparing op gezien niet onnodig en continu de klassen volle 100% geventileerd worden als deze niet volledig bezet is. 

De klaslokalen zijn voorzien van daglicht gestuurde ledverlichting. Energiezuinige en dimbare sfeerverlichting heeft de polyvalente zaal het nodige cachet. Pv-panelen zorgen ervoor dat het te verwachten elektrisch verbruik grotendeels gecompenseerd wordt en zorgt tevens voor de invulling van hernieuwbare energie.

Tot slot krijgt het gebouw ook een intensief groendak dat gebruikt kan worden voor educatieve doeleinden.

Bron: Architecten Vande Kerckhove - boydens engineering

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage