Nieuwe eisen in Wallonië voor airconditioning-, ventilatie-, verwarmings- en sanitair-warmwaterproductiesystemen

Teneinde de implementatie van de Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen voort te zetten, heeft de Waalse Regering in het besluit van 28 januari 2016 (Belgisch Staatsblad van 25 maart 2016) verschillende eisen vastgelegd in verband met verwarmings-, ventilatie-, airconditioning- en sanitair-warmwaterproductiesystemen (SWW). Deze eisen zijn op 1 mei 2016 in voege getreden. Het WTCB legt uit. 

In bestaande gebouwen vormt de installatie, vervanging of modernisering van de technische uitrustingen de gelegenheid bij uitstek om aandacht te besteden aan hun energieprestatie. Bijgevolg heeft de Waalse Regering een aantal energieprestatie-eisen ingevoerd voor alle airconditioning-, ventilatie-, verwarmings- en sanitair-warmwaterproductiesystemen.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest gelden er eisen voor deze systemen. Deze worden ter vergelijking samengevat in de drie volgende tabellen. We willen erop wijzen dat de toepassingsvoorwaarden voor deze eisen niet noodzakelijk identiek zijn.

Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de websites van de drie Gewesten (*).

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB >>

Deel dit artikel:
Onze partners