Nieuwe energiezuinige Brouwerij Van Honsebrouck met BIM

Voor BM Engineering is BIM niets nieuws. Eén van de eerste projecten die ze volledig in Revit uittekenden, is de nieuwe Brouwerij Van Honsebrouck in Emelgem (Izegem). Een complex project dat perfect op schema zit.

Het multidisciplinaire ingenieursbureau uit Roeselare zette acht jaar geleden de eerste stap richting BIM. Toen schakelde de afdeling Stabiliteit over op Revit. De voordelen waren niet min: foutenreductie, automatisch generen van meetstaten, sneller en correcter uittekenen, et cetera. De keuze om ook de andere afdelingen om te schakelen, was snel gemaakt. Hun eerste grote BIM-project, de nieuwe Brouwerij Van Honsebrouck, vroeg om een grondige samenwerking tussen de verschillende bouwpartners – architect Dirk Moerman, bouwheer Xavier Van Honsebrouck, studiebureau BM Engineering en de aannemers

Steven Beirinckx, bestuurder bij BM Engineering: “Van een BIM-coördinator was er in dit project nog geen sprake. Het was de afgevaardigde van de bouwheer die de algemene coördinatie voor zijn rekening nam. De coördinatie van alle uitgetekende technieken konden we gemakkelijk zelf opnemen op basis van de aangeleverde uitvoeringsplannen van de betrokken aannemers. Dit project werd volledig in Revit uitgetekend; alle technieken met Stabicad for Revit.”

 

Complexiteit van technieken

BM Engineering stapte graag mee in dit project, al waren de eisen erg hoog. Op vlak van hygiëne, technieken, energie- en waterbehandeling bood de nieuwe brouwerij heel wat uitdagingen. Wat betreft piping moest er onder meer rekening worden gehouden met zowel drinkbare als technische vloeistoffen.

Steven: “De coördinatie van de piping was zeer intens. Het 3D-modelleren maakte de complexiteit echter inzichtelijk en zorgde in de ontwerpfase voor een enorme tijdswinst. De uitgetekende plannen vormden bovendien een handig en professioneel communicatiemiddel naar de bouwheer toe. Finaal is er nu een overzicht van alle piping in het as-built dossier. Zo kan het geheel optimaal beheerd en zorgvuldig aanpast worden.”

De keuze voor een bijna-energieneutrale (BEN) brouwerij vroeg om heel wat expertise op energetisch vlak. Steven: “In de brouwerij ontstaan tijdens het productieproces veel restenergieën, die we volledig gebruiken om de burelen te verwarmen en te koelen. Er moet geen extra energie geconsumeerd worden om een goed klimaat te bekomen. Door het brouwen komt er warmte vrij, die  enerzijds in de sanitaire warmwaterbehoefte voorziet en anderzijds de burelen opwarmt. De restwarmte wordt gebufferd en via warmtewisselaars en pomptechnologie omgezet naar warm water. Verder is er een centrale koeling aanwezig, die nodig is voor het lageren van het bier. De restkoude wordt aangewend voor koeling van de kantoren en voor labotoepassingen.”

Het was niet evident om de technieken goed in te regelen. BM Engineering moest te grote condensaten, hoge vochtigheid en te lage temperaturen vermijden. Steven: “Ondanks de grote wisseling van warmte- en koudebronnen in het gebouw hebben we ervoor gezorgd dat de klimaatregeling perfect afgesteld kan worden.”

 

Proactieve conflictbeheersing

Een groot voordeel van BIM is de mogelijkheid om proactief aan conflictbeheersing te doen. Steven: “De complexe piping en kanalisatie in combinatie met de structuur van het gebouw kon enkel dankzij 3D- en clashdetectie tot een goed einde worden gebracht. In het begin zagen we onnoemelijk veel clashes. Dankzij filtering en samen coördineren zijn we echter snel door de meeste problemen heen gekomen. We pakten conflicten tijdig aan, vermeden onvoorziene kosten en kwamen de opleveringstermijnen na. Clashdetectie is een win-win voor alle partijen.”

In nieuwe projecten gaat BM Engineering nog een stap verder. Steven: “We nemen de coördinatie van alle externe leveranciers en alle bouwkundige zaken in handen. In Navisworks voegen we het geheel samen. Ook alle technieken, uitgetekend met Stabicad for Revit, worden mee in dit communicatiepakket opgenomen. Er wordt continu aan clashdetectie gedaan, zodoende dat elk onderdeel op voorhand gecoördineerd is. Men kan op zeer korte tijd monteren zonder conflicten vast te stellen. Om dat proces in goede banen te leiden, schrijven we BIM-protocollen uit, met onder meer afspraken over 3D-software en aanleverings- en goedkeuringsprocedures. We zoeken hierbij altijd naar een goed evenwicht tussen het procedurele en het flexibele, en naar een akkoord met alle bouwpartners.”

 

Dit artikel verscheen eerder in Installatie en Bouw

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners