Nieuwe Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater zorgt voor heel wat vragen

De nieuwe Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater van 2023 vervangt de regelgeving van 2013. De GSV inzake Hemelwater van 2013 was enkel van toepassing bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding. De nieuwe hemelwaterverordening, waar de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gaf aan een nieuw ontwerp, zorgt voor veel verschuivingen.

De nieuwe Verordening houdt onder meer in dat er meer en grotere hemelwatertanks nodig zijn en datzelfde geldt voor de infiltratie. Daarenboven dient het hemelwater voortaan hergebruikt te worden voor alle mogelijke toepassingen in de woning waar geen drinkwaterkwaliteit nodig voor is.

Oplossingen bieden voor de hemelwaterproblematiek is de corebusiness van ecobeton water technologies. Het Truiense bedrijf organiseert daarom nu landelijk heel wat inspirational lunches, onder meer over dit topic.

grotere regenwaterputten

De nieuwe hemelwaterverordening voorziet zeker ook in grotere regenwaterputten. Tot nu toe moest je een standaardvolume van minimum 5.000 l voorzien bij eengezinswoningen en 10.000 l bij andere gebouwen. Nu is er geen onderscheid tussen eengezinswoningen en andere gebouwen, maar wordt het volume gradueel verhoogd in functie van de dakoppervlakte.

Bij een horizontaal dakoppervlak betekent het dat daken kleiner dan 80m2 een hemelwatertank van 5000 liter nodig hebben, daken vanaf 80m² behoeven een hemelwatertank van 7500 liter en voor daken vanaf 120m moet een hemelwatertank van 10.000 liter worden voorzien.

En dan is er de infiltratievoorziening bij kleine percelen. Infiltratievoorziening wordt verplicht als de terreinoppervlakte 250 m² beslaat. In de toekomst geldt dat ook voor 80 m².

De basis blijft hetzelfde: volgens de 'Ladder van Lansink' dient hemelwater in eerste instantie te worden gefilterd en zoveel mogelijk te worden hergebruikt. Het overtollige water dient te worden teruggegeven aan de grondwatertafel door middel van infiltratie. Indien de bodemsamenstelling of de hoogte van deze grondwatertafel zich daar niet toe leent, wordt het hemelwater na de buffering vertraagd afgevoerd.  

slim waterbeheer

Jill Aquilani van ecobeton water technologies: “Er is veel vraag naar meer uitleg over de nieuwe GSV inzake Hemelwater. We beleven dagelijks de gevolgen van de klimaatwijzigingen en staan vandaag nog maar aan het begin van deze impact. De consequenties van de weersomstandigheden van de afgelopen zomers, hebben bijgedragen aan de bewustwording dat we actie dienen te nemen om herhaling of erger te vermijden. Slim hemelwaterbeheer is één van onze kerncompetenties waarmee we ons steentje willen bijdragen aan een beter en gezonder leefmilieu.”

Bekijk ook deze video, met daarin het verslag van een inspirational lunch bij Binst Architects in Antwerpen.

 

Deel dit artikel:
Onze partners