Nieuwe invulling voor De Blauwen Oijvaert & De Cleynen Oijvaert

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hertogensite in Leuven wil de voormalige ziekenhuissite doen uitgroeien tot een duurzame, autoluwe woonwijk aan het water. Dat RUP is gebaseerd op het eerder voorgestelde masterplan Hertogensite. Onder leiding van projectontwikkelaar Resiterra zorgde CONIX RDBM Architects voor een renovatie-ontwerp voor de gebouwen De Blauwen Oijvaert & De Cleynen Oijvaert. Dwars op de lengte van de Dijle wordt ook een nieuwbouw ingeplant. Vandebos is aannemer van dienst, MK Engineering staat in voor de technieken.

De Blauwen Oijvaert is de historische naam van de brouwerij die vroeger op de site stond. De twee statige herenhuizen aan de Brusselsestraat worden met respect voor de historische elementen gerenoveerd en er worden 9 appartementen en 2 commerciële ruimtes in ondergebracht. Achterin het nieuwe binnenplein komt een nieuwbouw met 9 appartementen. Het geheel komt te liggen aan de opengelegde Dijle.


Het hart van Hertogensite

Bij de herontwikkeling worden zowel de 2de Dijlearm als de Aa terug opengemaakt. De omwallingsgracht vormt de ruggengraat van een nieuwe groene ruimte die de site van zuid naar noord volledig doorkruist. Zeven ambities worden er voor deze aaneengesloten centrale publieke ruimte geformuleerd: water opnieuw aanwezig maken in de stad, consolideren en visualiseren van de 12e-eeuwse stadsomwalling, groenoevers aanleggen, voor aaneengesloten buurtgroen zorgen, het realiseren van een bovenlokaal Dijlepad en het verknopen van de Hertogensite met de omgeving, het aanplanten en aanleggen van het Traag Dijlepad en een wandeling langs de Aa en publieke ruimte creëren in het binnengebied.
 

Masterplan

Hertogensite vormt de kroon op het stadsvernieuwings-drieluik, een van de grootste binnenstedelijke projecten in Vlaanderen. De ziekenhuissite tussen de Kapucijnenvoer, de Minderbroedersstraat en de Brusselsestraat omhelst een gebied van meer dan zes hectare. Vandaag staat er een geïsoleerd amalgaam van gebouwen uit een ver en recent verleden. Het wordt een duurzame stadswijk met een evenwichtige mix van woonvormen. Een plek waar wonen, natuur en cultuur versmelten tot een geheel dat het verleden eert en de toekomst omarmt.

De versteende site krijgt een veelzijdige invulling die nieuwe bewoners en functies aantrekt, om zo een dynamisch en betekenisvol stadsdeel met open ruimte, publiek groen en autoluw verkeer te creëren. Er is ook een titelrol voor de nu nog overwelfde Dijlearm en restanten van de middeleeuwse stadsomwalling.
 

Herbestemming en opwaardering

De nieuwe site respecteert en herbestemt waardevolle gebouwen en verweeft ze naadloos in een nieuw binnenstedelijk ontwerp waar het aangenomen vertoeven is. Bovendien wordt de publieke ruimte flink opgewaardeerd met beeldbepalend collectief groen. De verloederde ziekenhuissite die in het teken stond van zorg transformeert in een decor voor zorgeloos woonplezier.

De opzet van het project was de revitalisatie van het bouwblok dat geklemd zit tussen de Cuythoek en de gebouwen van UZ Leuven. Met het oog op het terug openstellen van de nu overdekte Dijle, is het de bedoeling om de relatie tussen de diverse buitenruimtes langs de Dijle en de open ruimte rondom de Dijle te versterken. Het project is daar één schakel van.
 

Concept

De bestaande gebouwen en hun gabariet zijn een vast gegeven waar CONIX RDBM Architects niet van kon afwijken. Maar de inplanting van de nieuwbouw kon het Antwerpse bureau wel naar hun hand zetten. Door deze dwars op de lengte van de Dijle te plaatsen, wordt enerzijds een nieuwe binnenplaats gecreëerd en anderzijds sluiten het aan tegen de bestaande gebouwen, waardoor de samenhang van het bouwblok terug hersteld wordt.

Qua architectuur wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen de bestaande gebouwen en de nieuwe toegevoegde delen. CONIX RDBM koos voor bruinrode tegelplannen, voorzien van een engobe behandeling, waardoor een effect wordt bekomen van geroest staal. Dat materiaal worden toegepast aan de gevel en dak van de nieuwbouw en worden tevens ook gebruikt als dakbedekking van de bestaand gebouwen. Door de toepassing van hoofdzakelijk dat ene materiaal, wordt tevens de samenhang van oud en nieuw versterkt.

Bron: CONIX RDBM Architects

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage