Nieuwe ontwikkelingen in Viega Fonterra gamma: vloerverwarming in chape en Fonterra PB-buis

Voor de installatie van vloerverwarming in bestaande bouw gelden vaak bijzondere bouwkundige eisen en moeten dan ook speciale systemen worden toegepast. Wanneer het daarbij om individuele gevallen gaat, kan de prijs flink oplopen. Met Fonterra Base Flat 12 biedt Viega hiervoor nu een alternatief.
Voor de installatie van vloerverwarming in bestaande bouw gelden vaak bijzondere bouwkundige eisen en moeten dan ook speciale systemen worden toegepast. Wanneer het daarbij om individuele gevallen gaat, kan de prijs flink oplopen. Met Fonterra Base Flat 12 biedt Viega hiervoor nu een alternatief.. Het nieuwe systeem wordt als een standaard natbouwsysteem verwerkt, waarbij aan de cementafwerkvloer een toevoegmiddel wordt toegevoegd. Daarmee blijft de opbouwhoogte van het totale systeem beperkt tot 35 mm, met isolatieplaat is dat 45 mm.
Vloerverwarmingssystemen voor natbouw worden voornamelijk in nieuwbouwprojecten ingezet. Hier is over het algemeen voldoende opbouwhoogte beschikbaar. Bij renovatie van bestaande objecten gelden andere omstandigheden. Ook aan de belastbaarheid van de vloer zijn dan vaak grenzen gesteld. Dit probleem werd tot nu toe veelal opgelost met droogbouwsystemen of met een gietmassa omdat conventionele afwerkvloeren altijd een deklaag van tenminste 30 mm moeten hebben.

Met het vloerverwarmingssysteem Fonterra Base Flat 12 van Viega kunnen geringe opbouwhoogten met afwerkvloerconstructies worden gerealiseerd. Bij de speciaal ontwikkelde combinatie van systeem-noppenplaat, polybuteen-buis 12 x 1,3 mm en afwerkvloer bedraagt de totale bouwhoogte slechts 35 mm. Wanneer gebruik wordt gemaakt van geïsoleerde Fonterra noppenplaten, dan komt de totale bouwhoogte op 45 mm. In beide gevallen volstaat een afwerkvloer van 15 mm als afwerking van de noppenplaat om aan alle eisen van de woningbouw tot een capaciteit van 2 kN te voldoen.


Gewicht en droogtijd geringer

Door de beperkte opbouwhoogte is het gewicht van de nieuwe vloer lager. Fonterra Base Flat 12 komt tot zijn recht in gebouwen met een problematische belastbaarheid, zoals oudere gebouwen met balkenvloeren. Het door Viega goedgekeurde toevoegmiddel voor de afwerkvloer zorgt voor een wezenlijk kortere droogtijd dan bij gangbare afwerkvloeren. In plaats van 21 dagen is het droogproces bij de Fonterra Base Flat 12-opbouw al na 5 dagen afgerond. Vanaf de zesde dag kan met het droogstoken worden begonnen.
Goede warmteoverdracht

De warmteoverdracht is bij de vlakke Fonterra vloerverwarming optimaal. Door de ligging van de PB-buis in de noppenplaat wordt de buis volledig door de afwerkvloer omsloten. De verliesvrije warmteoverdracht zorgt dan ook voor de voor Fonterra typerende energiebesparingen en de daarmee gepaard gaande verlaging van de stookkosten.


Nieuw montagecomfort voor alle Fonterra verwarmingssystemen

Met de polybuteenbuis als basis is het Fonterra wand- en vloerverwarmingssysteem flexibel. De toepassingsmogelijkheden variëren van het vlak opgebouwde Reno renovatieprogramma via de klassieke vloerverwarming tot wandverwarming. De PB-buis en bijbehorende montagevoordelen is leverbaar in vijf afmetingen: de Fonterra-buis is daarmee in alle standaarddiameters van 12 tot en met 25 mm verkrijgbaar.

De PB-buis wordt geproduceerd in Viega’s Competence Center voor kunststofbuisleidingen in Niederwinkling en kenmerkt zich door flexibiliteit, ook bij lage temperaturen. Afhankelijk van de afmeting en het toepassingsgebied wordt de buis op tacker- en noppen- of in gipsvezelplaten voor vloerverwarming ingezet. Voor de montage aan de wand biedt het Fonterra-programma verschillende nat- en droogbouwsystemen.

Deze veelzijdigheid geldt ook voor de nieuwe afmetingen van de PB-buis. De buis werd reeds in de standaardmaten 12 x 1,3 mm en 15 x 1,5 mm geleverd en is nu ook in de maten 17 x 2,0 mm, 20 x 2,3 mm en 25 x 2,3 mm beschikbaar. De buizen van 12 t/m 20 mm kunnen met de noppen- of tackerplaten van Fonterra Base respectievelijk Fonterra Tacker worden gecombineerd.

De maten 20 x 2,0 mm en 25 x 2,3 mm zijn in eerste instantie bedoeld voor industriële objecten waar ze bijvoorbeeld worden ingezet voor betonkernactivering of industriële vloerverwarming. Bij deze projecten worden de Fonterra-buizen direct op wapeningsmatten of klikrails geïnstalleerd.

Fonterra - het systeem

Vloer- en wandverwarmingssystemen moeten, onafhankelijk van de toepassing in nieuwbouw- of renovatieprojecten, aan uiteenlopende eisen voldoen. Het Fonterra-programma van Viega poogt een totaaloplossing te bieden voor nagenoeg iedere toepassing. Het programma varieert van de eenvoudige noppenplaten- of tackersystemen tot het wandverwarmingssysteem Fonterra Side of speciaalsystemen voor bijvoorbeeld de industrie of sporthallen.Deel dit artikel:

Onze partners