Nieuwe parkklassen Groenendaal schoolvoorbeeld van duurzaamheid en innovatie (HUB)

Van tijdelijke containerklassen naar één van de meest duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen. De leerlingen van het eerste leerjaar van Lagere School Groenendaal in Merksem zetten op hun eerste schooldag een gigantische stap. Het Antwerpse architectenbureau HUB ontwierp gloednieuwe parkklassen die energiezuinigheid (de energiefactuur kan op jaarbasis met enkele duizenden euro's naar omlaag), circulariteit en innovatieve architectuur combineren in het midden van een historisch park, i.s.m. Util en Esta

Nadat HUB voor het Groenendaalcollege succesvol een historisch kasteel tot humaniora gerenoveerd had, vroeg de opdrachtgever om bijkomende klassen voor de lagere school te ontwerpen. De site is een beschut deel van het kasteelpark, vlakbij de vijver. HUB ontwierp een lichtvoetig paviljoen dat zich voorzichtig in deze delicate context plaatst, en tegelijk maximaal van de ligging gebruikmaakt voor de realisatie van een bijzondere leeromgeving.

Na een nauwgezette boominventarisatie bepaalde HUB de definitieve locatie van de nieuwe klaslokalen. De ontwerpers kozen voor een compacte plattegrond om de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. De vier klassen vormen samen een paviljoen waarvan de op-en-neer gaande daklijn prettig contrasteert met de bomen in het park.


Circulaire bouwtechnieken

De Parkklassen zijn bijzonder duurzaam: ze werden ontworpen met het oog op een minimaal energieverbruik en gebruikten circulaire bouwtechnieken. De hoofdstructuur bestaat uit CLT en alle overige afwerkingsmaterialen werden gekozen in functie van milieuvriendelijkheid en eenvoudige demontage voor onderhoud of vervanging. De lagere school Groenendaal mag in dit opzicht als een voorbeeld gelden voor toekomstige scholenbouw.


Klassen rond gedeelde woonkamer

De Parkklassen zijn bestemd voor kinderen van 6 tot 7 jaar, die vaak nog wat onwennig zijn in een grote schoolomgeving. HUB gaat hier zorgzaam mee om. Het ruimteconcept wordt gekenmerkt door een centraal gelegen collectieve ruimte, natuurlijk verlicht door een feestelijke dakkoepel, waarin de kinderen onthaald worden maar waarin ook klasoverschrijdend wordt gewerkt. Dit is als het ware een gedeelde woonkamer. De vier klassen die rond deze ruimte liggen, beschikken allen over dubbele buitendeuren die toegang geven tot een overdekte buitenruimte aan het park. Op die manier kunnen de kinderen ook buiten werken of spelen, in de onmiddellijke nabijheid van de vertrouwde klasomgeving.


Tactiele kwaliteit

Het interieur sluit qua materiaalgebruik aan op de ‘Scandinavische School’. In deze traditie vermijden de ontwerpers bewust een provocatief materiaal- en kleurgebruik en kiezen ze integendeel voor natuurlijke materialen, een eenvoudig te herkennen toepassing van materialen, en tactiele kwaliteit. Deze principes dragen in grote mate bij aan de toe-eigening van de school door de kinderen, en aan het algemeen welzijn in de leeromgeving.

Bron: HUB
Deel dit artikel:
Onze partners