Nieuwe regels voor bouwen en verbouwen in Hasselt

Voortaan zullen bouwheren in Hasselt niet langer zomaar hun gang kunnen gaan wanneer ze er een huis bouwen of verbouwen. De dienst ruimtelijke ordening van de Limburgse hoofdstad heeft een aantal nieuwe regels uitgeschreven die moeten verhinderen dat er gebouwen neergepoot worden die niet overeenstemmen met de lokale bouwfilosofie. In dit artikel geven we u een overzicht van de meest opmerkelijke richtlijnen. Aansluitend een reactie van Bart Verstraete van NAV die wel begrip heeft voor het initiatief maar anderzijds vreest voor te sterke regeldrift.

Voortaan zullen bouwheren in Hasselt niet langer zomaar hun gang kunnen gaan wanneer ze er een huis bouwen of verbouwen. De dienst ruimtelijke ordening van de Limburgse hoofdstad heeft een aantal nieuwe regels uitgeschreven die moeten verhinderen dat er gebouwen neergepoot worden die niet overeenstemmen met de lokale bouwfilosofie. In dit artikel geven we u een overzicht van de meest opmerkelijke richtlijnen. Aansluitend een reactie van Bart Verstraete van NAV die wel begrip heeft voor het initiatief maar anderzijds vreest voor te sterke regeldrift.


Schepen Rob Beenders en stadsarchitect Frans Horemans lichten de nieuwe verordeningen even toe. "We hebben ze uitgevaardigd omdat we zelf weer regisseur van ons openbaar domein willen zijn,"  zegt schepen Rob Beenders. "Tot nu toe konden bouwers ons via juridische weg dingen doen aanvaarden die we niet wensten. Dit kader legt vast waaraan bouwheren zich verplicht moeten houden. Alles is juridisch afdwingbaar."

"Deze verordening schept duidelijkheid voor ambtenaren én burgers," aldus Horemans. "Er is ook een minimumafmeting vastgelegd voor de bouw van studio's, flats, enz. Dit om huisjesmelkerij tegen te gaan."

 

Gemene muur

Wie een 'geschakeld' huis wil bouwen en niet wil betalen voor het gebruik van de gemene muur moet voortaan minstens twee meter van die gemeenschappelijke muur bouwen. "Tot nog toe had je vaak mensen die twintig of dertig centimeter van de muur bouwden om zoveel mogelijk ruimte te winnen zonder ervoor te moeten betalen. Met die nieuwe afstand kan je de grond beter onderhouden."


Parkeerplaats

Promotoren pootten in het verleden volop flats of meergezinswoningen neer, maar er werd vaak gerekend op de stad om achteraf te zorgen voor de nodige parkeerplaatsen. Vanaf nu moet een bouwheer van twee of meer woongelegenheden voor minstens één parkeerplaats zorgen. "En dat liefst ondergronds," benadrukt Beenders.


Wachtgevel

Als er niet onmiddellijk tegen de gevel op de perceelgrens gebouwd wordt, moeten bouwers die 'wachtgevel' voortaan ook in degelijke stenen optrekken. In het verleden gebeurde dat vaak met snelbouwstenen of minder mooi materiaal.


Verkaveling

Om ervoor te zorgen dat het aangenaam leven is in nieuwe verkavelingen, moeten bouwpromotoren per huis vijftig vierkante meter 'nuttig groen' voorzien: ruimte voor speelpleintjes, een parkje,... De grond voor wegen, tuinen en bermen hoort daar niet bij.


Slopen

Het is niet langer toegelaten om binnen de Groene Boulevard of aan de Kempische Steenweg, Koningin Astridlaan, Maastrichter-, Luiker-, Sint-Truider- en Kuringersteenweg een pand af te breken. "Afbraak mag enkel nog als het duidelijk verantwoord is,” stelt Beenders. “We hebben al zo weinig beschermde gebouwen, en op deze manier willen we toch het gezellige uitzicht van de stad bewaren."
 

Reactie Bart Verstraete (NAV)

We vroegen een reactie aan NAV-directeur Bart Verstraete: "Het is natuurlijk een goede zaak dat een lokaal bestuur nadenkt over zijn openbaar domein. Problematieken en aandachtspunten zouden op een andere manier nooit opgemerkt worden. Maar het mag ook niet ontaarden in lokale regeldrift. Architecten werken gelijktijdig in tal van steden en gemeentes. De ene keer kan men de lokale bouwvoorschriften terugvinden op de gemeentewebsite maar soms staan ze zelfs helemaal niet genoteerd.  Het zorgt bovendien voor extra opzoekingswerk en vergroot de kans op fouten. Teveel lokale bouwvoorschriften vervullen ook ambities die soms een te weinig draagvlak hebben naar aftoetsing met professionals. Het "gezellige" uitzicht van de stad, kan gezellig zijn voor het ene individu maar ook betuttelend voor de ander."   


Deel dit artikel:
Onze partners