Nieuwe rekenmodellen voor isolerende beglazing

De NBN S 23-002 (addendum 1) is de huidige referentienorm voor de berekening van glas en dateert van 2007. In de recentelijk goedgekeurde Europese ontwerpnorm prEN 16612 worden er een aantal nieuwe rekenmodellen voor op vier zijden opgelegde beglazingen en gelaagd glas voorgesteld. De Belgische glassector achtte het eveneens noodzakelijk om een nationale bijlage (ANB) ter aanvulling van de Europese norm en het WTCB-Rapport nr. 11 op te stellen.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van twee nieuwe normen: de NBN S 23-002-2, waarin de rekenprincipes in detail besproken worden, en de NBN S 23-002-3, waarin een aantal predimensioneringstabellen voor aan de wind blootgestelde gevelbeglazingen opgenomen zijn. Dit artikel heeft tot doel om een predimensioneringstabel voor isolerende dubbele gevelbeglazingen aan te reiken. In de lange versie van dit artikel zal de dimensioneringsmethode verder uit de doeken gedaan worden en zullen er ook predimensioneringstabellen voor andere situaties opgenomen zijn.

 

Toepassingsvoorbeeld

Voor dit toepassingsvoorbeeld ging onze keuze uit naar verschillende opbouwen met een dubbele op vier zijden opgelegde gevelbeglazing. Voor deze situaties wordt er in de rekenmethode rekening gehouden met de volgende belastingen:

  • de volgens de norm NBN EN 1991-1-4 en zijn nationale bijlage berekende windbelasting (zie WTCB-Dossier 2010/4.3)
  • de luchtdrukverschillen binnen de gasspouw.

De gegevens uit tabel B laten toe om het risico op glasbreuk uit te sluiten en de vervorming van de glasbladen te beperken tot 1/200 van de overspanning. De eigenfrequentie van de beglazing moet bovendien lager zijn dan 5 Hz.

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB. 

Bron: WTCB
Deel dit artikel:

Onze partners