OMGEVING ziet eerste deel Mechels Vestenpark opgeleverd

In Mechelen werd recent de herinrichting van de Hendrik Speecqvest opgeleverd. De herinrichting vormt de eerste realisatie van het Vestenpark, naar het concept dat OMGEVING en Mint in 2012 opmaakten in opdracht van AWV. Het Vestenpark tussen de twee rijrichtingen van de Mechelse ring, zal in de toekomst een groot deel van de Mechelse binnenstad omringen. De groene publieke ruimte herstelt niet alleen het evenwicht tussen circulatie en verblijven, maar zal ook het hitte-eilandeffect verkleinen en regenwater maximaal recupereren.

De heraanleg van de Hendrik Speecqvest kwam in een stroomversnelling door de realisatie van de ondergrondse publieke parking Mechelen Bruul, met 352 plaatsen. De eerste fase van het Vestenpark werd voor de helft boven die ondergrondse constructie gerealiseerd. De in- en uitgangen voor wie er zijn auto parkeert, liggen in het park. De ingenieuze opbouw van de parkeerkelder – zo werd onder meer omgekeerd gewerkt: eerst werd niveau -1 gerealiseerd en pas daarna niveau -2 – liet het toe om op het dak ook grote bomen aan te planten, daardoor is de onderbouw niet afleesbaar in het park.


Mogelijk dankzij Tangent

Eind volgend jaar moet de Mechelse Tangent openen, een bypass die de Mechelse binnenring zal ontlasten en de N15 een directe verbinding met de verkeerswisselaar Mechelen-Zuid op de E19 zal geven. De bouw van die nieuwe verkeersader verloopt simultaan met die van het nieuwe treinstation, waar de Tangent onder zal lopen. Voor de opening van de Tangent blijft de autocapaciteit op de Hendrik Speecqvest op 2x2 rijstroken. Bij ingebruikname van de Tangent worden de rechtse rijstroken omgezet naar een busbaan en wordt de autocapaciteit geredecuceerd tot 2x1. Doordat de Tangent de Mechelse binnenring ontlast, zal niet alleen ruimte vrijkomen die kan ingezet worden voor openbaar vervoer, maar ook voor fietsmobiliteit en dus een aaneengesloten parkstructuur, het Vestenpark.


Geïnspireerd op vroeger stadsuitzicht

Het Vestenpark refereert aan het uitzicht dat Mechelen had aan het einde van de 19de eeuw, vlak na het dempen van de stadsgracht. Nieuwe dwarsstructuren, gekoppeld aan een lineair pad voor fietsers en voetgangers, zorgen voor vloeiende verbindingen tussen de verschillende functies en looproutes naar en uit het park.

De borders bestaan uit een gemengd assortiment ‘vaste planten’ gecombineerd met een gemengd assortiment heesters in groepjes aangeplant. De borders zijn in het voorjaar verrijkt met verschillende soorten narcissen en sierui. De gazons werden aangevuld met boerenkrokus. De bomen, solitair aangeplant, zijn een mix van soorten en groottes. Er werden ook nog meerstammige bomengroepen aangeplant met onder meer magnolia’s en cornussen, die voor voorjaarsbloei zorgen.

De groene gordel die het Vestenpark zal vormen, zal  het hitte-eilandeffect verkleinen en ingezet worden om het regenwater maximaal te capteren.

D+A Consult stond in voor de technieken, Houwelyckx Wegenbouw voerde de werken uit.

Deel dit artikel:
Onze partners