Ontkoppelingssystemen voor tegelvloeren

Tegenwoordig wordt er in een vloeropbouw tussen de ondergrond en de tegels alsmaar vaker gebruikgemaakt van systemen voor ontkoppeling, scheuroverbrugging, spanningsverdeling, akoestische of thermische verbetering, drainage en/of waterdichting, stelt het WTCB. Deze systemen zouden het immers mogelijk moeten maken om het aantal schadegevallen te reduceren en – aangezien men voor het aanbrengen van de afwerkingslaag volgens de fabrikanten niet hoeft te wachten tot de krimp van de dekvloer volledig achter de rug is – de totale bouwduur te verkorten.

Ontkoppelingsmatten en -membranen

Ontkoppelingssystemen bestaan in de regel uit matten of membranen die tussen de vloerafwerking (bv. tegels) en de dekvloer geplaatst worden. Hoewel de toepassing ervan niet verplicht is, hebben ze in de praktijk belangrijke voordelen te bieden, met name wanneer er grote bewegingen of spanningen in het vloercomplex verwacht worden (bv. bij verwarmde vloeren of buitenvloeren, de toepassing van grootformaattegels of lange stroken parketimitatie of een plaatsing met verspringende voegen). Deze ontkoppeling zorgt er immers voor dat de spanningen, horizontale en verticale bewegingen, verschuivingen en trillingen niet (of slechts gedeeltelijk) van de ene naar de andere laag overgedragen worden, waardoor ze verminderd of zelfs volledig geabsorbeerd worden en het risico op scheurvorming en onthechting van de betegeling beperkt wordt (zie afbeelding 1).

Op de Belgische markt zijn er tientallen soorten ontkoppelingssystemen voor tegelvloeren verkrijgbaar, veelal onder de vorm van dunne membranen en gestructureerde matten.

Deze systemen kunnen soms meerdere functies tegelijkertijd vervullen. Zo treft men niet zelden systemen aan die zowel een ontkoppelende als een scheuroverbruggende werking hebben.

De dikte van de ontkoppelingslagen varieert van enkele tienden van een millimeter voor de vlakke membranen tot enkele millimeters voor de gestructureerde matten. Indien de ontkoppelingslaag ook een drainerende functie heeft, kan deze dikte oplopen tot meer dan een centimeter.

De membranen en matten zijn doorgaans opgebouwd uit een synthetisch membraan (veelal PP of PE), dat al dan niet een bepaalde structuur (bv. lichtgolvend, met noppen of zwaluwstaartvormig) vertoont, en voorzien kan zijn van een al dan niet geweven vlies (veelal PP of PE).

 

Gebrek aan normatief kader

Ontkoppelingssystemen worden vooralsnog niet beregeld door een norm die hun eigenschappen definieert, een classificatie opstelt en testmethodes voorschrijft. Bijgevolg is het moeilijk om de verschillende beschikbare systemen onderling te vergelijken en hun ontkoppelingsfunctie te evalueren.

Aannemers en architecten die gebruik wensen te maken van deze systemen kunnen bijgevolg enkel een beroep doen op de door de fabrikant ter beschikking gestelde technisch-commerciële informatie of op de buitenlandse technische goedkeuringen waarover sommige van deze producten beschikken. Hierin wordt het ontkoppelend gedrag echter vaak niet vermeld.

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB. 

Deel dit artikel:
Onze partners