Oostende verbindt binnen- en tuinstad via woningproject op kazerneterrein

Binnenkort geeft de stad Oostende een deel van het militaire domein van de kazerne Bootsman vrij voor woningbouw. Met de komst van vijf urban villa’s met elk zo’n 18 appartementen wil het gemeentebestuur de band tussen het stadscentrum en het 19de-eeuwse Maria Hendrikapark versterken. Voor het ontwerp schakelde de stad Oostende de architecten van De Smet Vermeulen in, de werken werden uitgevoerd door Willemen en Democo.

Begin 2014 beslisten het stadsbestuur van Oostende en THV Bootsman Ontwikkeling samen met Willemen Real Estate en DMI Vastgoed om een reeks urban villa’s te laten bouwen op het terrein van kazerne Bootsman. De grondslag voor dit plan is een nieuwe route die van de binnenstad naar het geklasseerde Maria Hendrikapark loopt.

 

Dubbele uitdaging

Dat het kazernedomein slechts gedeeltelijk is vrijgekomen voor nieuwbouw, bracht voor De Smet Vermeulen en studiebureaus Nico Terryn, Arch & Teco en Arcadis Belgium een dubbele uitdaging met zich mee. Aan de ene kant moesten zij er rekening mee houden dat de rest van het domein later toch nog geheel of gedeeltelijk zou kunnen vrijkomen. Daarom was het van groot belang dat de geplande woningen geen obstakel zouden vormen voor de mogelijke tweede fase van het stedenbouwkundige plan.

Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid echter ook dat de huidige opdeling definitief is. Daardoor kon er geen sprake zijn van een ontwerp dat pas compleet zou zijn na een verdere ontsluiting van de kazerne. Het geheel moest dus architecturaal en stedenbouwkundig volledig op zichzelf kunnen staan.

 

Erfgoedkarakter met groene accenten

De Smet Vermeulen heeft ernaar gestreefd om het originele karakter van de kazerne zoveel mogelijk te behouden, maar de wijk tegelijkertijd toch een nieuwe dynamiek mee te geven. Zo beslisten de architecten om de appartementsblokken op dezelfde schaal te bouwen als de oude Mess voor officieren, een geklasseerd monument van de Brugse architect Louis Delacenserie.

De nieuwe as die het centrum verbindt met de tuinstad, loopt ook voorbij aan de 68 meter lange Luftschutzbunker die vroeger verborgen lag in de kazerne. Met het openstellen van het domein zal dit monument een prominentere plaats kijgen in het straatbeeld. In een later stadium komt in deze bunker ook het stadsarchief te zitten.

Ten slotte wilden de ontwerpers het groene karakter van de tuinstad onderstrepen. Dat deden ze door het dambordpatroon van de paviljoenen te omgeven door een reeks tuinen die geïnspireerd zijn op het 19de-eeuwse Maria Hendrikapark.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners