OPEN CALL voor dorpsmakers (AR-TUR)

Het platform voor architectuur en ruimte AR-TUR nodigt kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten, theatermakers, auteurs, experten en anderen uit om een voorstel in te dienen voor een dorpsdramaturgie als deel van het DORPSMAKERSFESTIVAL 2023. Geïnteresseerd om een regeneratieve toekomst voor de dorpen in de Kempen op te roepen of te verbeelden? Dien dan ten laatste op 9 juni je voorstel in.

AR-TUR heeft ambitieuze plannen. Business-as-usual is immers geen optie meer voor de architectuur van vandaag. De maatschappelijke uitdagingen die raken aan ruimtelijke kwaliteit zijn te complex en enorm. En dat is nog meer het geval in de rurale omgeving; die stond nooit sterker onder druk van lokale en globale evoluties, maar blijft een blinde vlek als het gaat over aandacht, expertise en middelen. 

AR-TUR vindt dat de architectuursector deel moet worden van de oplossing, in plaats van deel te zijn van het probleem. Het platform wil vanuit een onafhankelijke positie en door het aanboren van ontwerpexpertise en verbeeldingskracht een positieve impact creëren, in het bijzonder op de ruimtelijke kwaliteit van dorpse en kleinstedelijke omgevingen.

In de vrije culturele ruimte van het Kempenlab ontstonden de voorbije jaren boeiende inzichten en tools rond diverse ruimtelijke uitdagingen. In de toekomst wil AR-TUR verder inzetten op hoe architectuur meer nog dan duurzaam ook echt regeneratief kan zijn. We willen daarbij zoveel mogelijk mensen blijvend betrekken in dorpsmakerscommunities.

 

DORPSMAKERSFESTIVAL

In oktober 2023 organiseert AR-TUR een dorpsmakersfestival waarin teruggeblikt wordt op eerdere activiteiten: Kempenatlas, de vrije culturele ruimte, de inzichten uit de Kempenlabs 2017-2022 en de plekken waar AR-TUR neerstreek met de nomadische leer- en werkruimte van de Toolbox Dorpse Architectuur.

Via deze open call biedt AR-TUR een platform aan een 3-tal  dorpsdramaturgen. Zij worden aangesteld om de complexiteit en diversiteit van de dorpen te omarmen en om met eigenzinnige blik en hun eigen werkwijze de ruimtelijke uitdagingen van de dorpen te becommentariëren. De dorpsdramaturgen kijken vanuit uiteenlopende perspectieven en met verschillende expertises naar de dorpen. Dat kan bijvoorbeeld de bril van een kunstenaar zijn, een ontwerper, een theatermaker, maar even goed die van een jurist, socioloog of financiële expert. Uitingen van hun input in het dorpsmakersfestival kunnen variëren van een performance over een geschreven tekst, een werksessie of participatief project, tot een ontwerp of installatie.

Het werk wordt gepresenteerd tijdens de dorpsmakersfestivalmaand in oktober 2023. Afhankelijk van het format van de dorpsdramaturgie kan dit eenmalig zijn, meerdere malen of tijdens een langere periode. De toonlocatie wordt in overleg bepaald. We zoeken koppelkansen met de lopende activiteiten van AR-TUR in die periode.

 

PRAKTISCH

Stuur je voorstel naar info@ar-tur.be. Je voorstel bestaat uit max. 1 A4 tekst aangevuld met beeldmateriaal, samen met een eventuele begroting, een cv en portfolio (mag online). Er is een artist fee beschikbaar van maximum € 3.000. Daarnaast is er een (beperkt) productiebudget beschikbaar voor aan te tonen productiekosten. Begroting bij te voegen bij voorstel.

De voorstellen worden beoordeeld door Glenn Geerinck (de Warande), Breg Horemans (TAAT / KULeuven), Vincent Focquet (Kunstenplatform PLAN B), Regis Verplaetse (UR architects), Edith Wouters en Sien Beyens (AR-TUR). De deadline om een voorstel in te dienen is 9 juni 2023 om 12u00. De geselecteerde dorpsdramaturgen worden bekendgemaakt in de loop van juni 2023.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Edith Wouters, artistiek coördinator van AR-TUR via edith.wouters@ar-tur.be.

Bron: AR-TUR
Deel dit artikel:
Onze partners