Opleiding Digital Arts and Entertainment neemt intrek in futuristische stek Howest-The Level

Howest-The Level is het gloednieuwe gebouw van de opleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) van de Hogeschool West-Vlaanderen in het Kortrijkse. Architectenbureau Vande Kerckhove ging daarbij uit van het belang dat Howest hecht aan de beeldwaarde van de opleiding die het gebouw zowel van buiten als van binnen uitstraalt. De vormgeving en gebruikte materialen dragen daartoe bij.
Howest-The Level is het gloednieuwe gebouw van de opleiding Digital arts and entertainment (DAE) in de Botenkopersstraat 2 in Kortrijk. Architectenbureau Vande Kerckhove ging daarbij uit van het belang dat Howest hecht aan de beeldwaarde van de opleiding die het gebouw zowel van buiten als van binnen uitstraalt. De vormgeving en gebruikte materialen dragen daartoe bij.

Foto: Gerald Van Rafelghem.Bij het betreden van Howest-The Level lijkt het welhaast of je je in een first-person shooter game bevindt. De ruwe materialen, de niveauverschillen, de complexe circulatie, het overzicht en het zenitaal licht via het atrium dragen daar allen toe bij.

De nieuwe, spectaculaire trappenpartij in het atrium vormt het hart van het gebouw en verbindt alle niveaus van het bestaande gebouw met de nieuw toegevoegde volumes. Deze complexe ruimte is schatplichtig aan de etsen en tekeningen van Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778). De Italiaanse architect gebruikte het Oude Rome voor de creatie van zijn virtuele wereld. De 3D-designers refereren dan ook graag naar Piranesi.

Foto: Gerald Van Rafelghem.Vanuit pedagogisch opzicht vormt de incubator een belangrijke pijler in de hogeschool. Deze bevindt zich centraal in het gebouw en laat een kruisbestuiving toe tussen de spin-offs, start-ups, gevestigde bedrijven en de studenten/docenten. De bedrijven kunnen beroep doen op de infrastructuur en de know-how aanwezig in The Level.

Foto: Gerald Van Rafelghem.Doorheen het gebouw werd gebruik gemaakt van een triangulaire vormgeving, wat zich vertaalt in de dakstructuur van de loft, de zelf samengestelde, propellerachtige verlichtingsarmaturen, de hoekige vezelstructuur van de met OSB-bekiste betonnen trappenpartij en de hoekige circulatiepatronen. Dat vormt opnieuw een verwijzing naar de 3D-wereld waarbij de driehoek de basis vormt van elk 3D-model.

Om de uitstraling van het gebouw kracht bij te zetten werd ook een nieuw dakvolume ontworpen op het bestaande gebouw. Dat witte volume doet dienst als bureauruimte voor de lectoren en docenten van de opleiding DAE. Door het nieuwe volume te knikken, ontstaat een kopse gevel gericht naar de nieuwe brug, die een drukke invalsweg is van Kortrijk. Die gevel wordt uitgerust met een ledscherm, zodat DAE aan de buitenwereld kan tonen waar de opleiding voor staat.

Foto: Gino Cocquyt.Het bestaande volume werd extra geïsoleerd en verpakt in een donkere huid. Naast het aanbrengen van voldoende isolatie, wenste het architectenbureau bovendien een duurzaam concept voor het volledige gebouw uit te werken. Belangrijk hierbij is dat passieve koeling verkozen werd boven actieve. Dat betekent meteen ook dat het gebouw gebruik maakt van de inerte massa om de koelte van de nacht op te slaan.

Foto: Gino Cocquyt.Niet alleen studenten zullen hun intrek nemen in Howest-The Level, het gebouw is ook een soort incubator, waarin bedrijven hun stek vinden. Die bedrijven maken gebruik van de infrastructuur en zorgen vice versa voor een kruisbestuiving met de studenten. Er werd bewust gekozen om de incubator niet in het nieuwe volume bovenop de bestaande loods te situeren. Andie Decock, zaakvoerder architectenbureau Vande Kerckhove: “Volgens ons is de sterkte van de incubator niet alleen de fysieke nabijheid van de professionele apparatuur, maar meer nog de visuele aanwezigheid van studenten en hun levendigheid, creativiteit, speelsheid, motivatie en bedrijvigheid.  Een visuele relatie tussen student en bedrijfsleven kan volgens ons motiverend werken. De incubator sluit dan ook mooi aan op het atrium op +1 verstrengeld tussen de ateliers van de studenten waar al het creatieve werk gebeurt.”

Foto: Gino Cocquyt.De overige programmaonderdelen werden met een minimum aan ingrepen in het gebouw gehuisvest. Er werd zo weinig mogelijk aan de bestaande muren geraakt en de nieuwe inrichting gebeurt hoofdzakelijk via los meubilair. De ruimtes blijven op die manier Flexibel en kunnen op ieder moment opnieuw ingericht worden. Kortom, Flexibiliteit staat voorop. Ook de bestaande ruwe binnenmaterialen blijven altijd zichtbaar. Zo wordt de unieke sfeer, die eigen is aan het oude industriële pand, behouden.

Foto: Gerald Van Rafelghem.Andie Decock omschrijft de belangrijkste uitdaging waarmee zijn bureau te maken kreeg als volgt: “Binnen het vrij beperkte budget en met een complex programma moesten we het karaktervolle gebouw omvormen tot een plaats - bewust geen school - die de eigenwaarde van de opleiding uitstraalde en waarbij de toevoegingen een echte meerwaarde betekenden voor zowel Howest als voor Kortrijk. De belangrijkste ingreep bestond er in om het bestaande gebouw te isoleren. Het budget liet ruimte voor een gewone balansventilatie, energiebesparende verlichting en free-cooling.”

Je kan Howest-The Level ook verkennen via Google Streetview.
Deel dit artikel:
Onze partners