Oproep aan ontwerpers: maak de Poggewijk in Schaarbeek meer ‘just’

De gemeente Schaarbeek wil het Poggeplein en Houffalizeplein opwaarderen. Samen met de Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret is de gemeente op zoek naar een multidisciplinair team dat een volledige ontwerpopdracht kan uitvoeren: van ontwerp tot en met de opvolging van de werken. 
 

Net als andere steden en gemeenten heeft ook Schaarbeek zijn eigen volkse personage: Pogge. Hij staat ook bekend om zijn legendarische woorden ‘alles es just’. De programmastudie van het duurzaam wijkcontract Pogge in Schaarbeek drukt ons echter met de neus op de feiten: verschillende publieke ruimtes in de wijk zijn niet helemaal just. Ze zijn verouderd, niet goed geïntegreerd, niet aangepast aan de zwakke weggebruiker of enkele jaren geleden heraangelegd maar niet met voldoende oog voor kwaliteit.
 
De gemeente zoekt voor de herwaardering van het Poggeplein en het Houffalizeplein een multidisciplinair team dat een volledige ontwerpopdracht kan uitvoeren: van ontwerp tot en met de opvolging van de werken.
 
Het Poggeplein heeft tot vandaag niet het statuut als plein. Het centrale onbruikbare grasperk vertegenwoordigt vooral een plaatselijke verbreding van de Haachtsesteenweg. Deze ruimte heeft nog niet kunnen genieten van een herinrichting tijdens het vorige wijkcontract en vraagt dus een voorrangsactie. Om het plein beter aan te sluiten op haar omgeving verdient de Haachtsesteenweg eveneens een vernieuwing van de voetpaden tot aan de Louis Bertrandlaan. De afsluiting van de Alfred Verwéestraat voor doorgaand verkeer zal het Poggeplein beter verbinden met Colignonplein.
 
Het Houffalizeplein werd zo’n 10 jaar geleden heraangelegd. De heraanleg heeft een positieve invloed gehad op de wijk, maar het blijft vooral een doorgangsplek en geen verblijfsplek. De ambitie is niet de ruimte volledig te hertekenen, maar het plein wel tot een plek te maken waar mensen willen verblijven, waar kinderen kunnen spelen en waarop niet meer geparkeerd wordt. De herwaardering van voetpaden van de Jeruzalemstraat zal het Houffalizeplein ook aangenamer bereikbaar maken voor voetgangers vanaf de Louis Bertrandlaan tot aan de Laudestraat.

De Brusselse bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

BUDGET : 1.766.600 euro incl. btw.
ERELOON : forfaitair vastgelegd op 175.450 euro incl. btw
VERGOEDING : 2.000 euro voor elk van de 3 à 5 teams die worden uitgenodigd en die een regelmatige offerte indienen.

Link voor de aankondiging van de opdracht.
Uiterste indieningsdatum: 19 februari 2018 om 12 uur.

Deel dit artikel:
Onze partners