Oproep aan ontwerpers: uitbreiding sportcentrum Victoria

Het huidige sportcentrum Victoria voldoet niet langer aan de verwachtingen van sporters. Het duurzame wijkcontract ‘Jacquet’ en het stadsvernieuwingscontract ‘Rondom Simonis’ reiken de gemeente Koekelberg de nodige sleutels aan om de beschikbare oppervlakte uit te breiden.

Zo komt er ruimte voor extra infrastructuur zoals een omnisportzaal voor basket- en volleybal, een polyvalente zaal en kleedkamers. Bedoeling is ook om het nieuwe gebouw met het bestaande centrum te verbinden via een gemeenschappelijke onthaalruimte en cafetaria. Het beoogde eindresultaat is een geïntegreerd sportcomplex met een voorbeeldrol op het vlak van duurzaamheid, omkeerbaarheid, universele toegankelijkheid en inclusiviteit.

De inplanting van het nieuwe gebouw moet rekening houden met het huidige gebruik, de goede werking van het gemeenteatelier in het binnengebied en de geplande fietssnelweg langs lijn L28.

Beliris is hiervoor op zoek naar een multidisciplinair team dat instaat voor het ontwerp van de uitbreiding van de bestaande sportzaal. Het team moet ook een strategie voor het bouwblok ontwikkelen om de samenhang en zichtbaarheid te vergroten. Belangrijk daarbij is dat alle bestaande activiteiten op het terrein tijdens de werken kunnen blijven plaatsvinden.

BUDGET: € 6.660.000 excl. BTW
ERELOON: 13%
VERGOEDING: € 7.500

UITERSTE INDIENINGSDATUM:
04.10.2022 om 11u
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

Deel dit artikel:
Onze partners