OPROEP. Antwerpen zoekt ontwerpteams voor Collectiecentrum

De stad Antwerpen lanceert een ontwerpwedstrijd voor een nieuw Collectiecentrum in Pomppark Zuid. Het is de ambitie om de volledige erfgoedcollectie in één centrum onder te brengen. Een kandidatuur indienen kan nog tot 18 september 2023.

De stad Antwerpen beheert talrijke musea, erfgoedinstellingen en archeologisch materiaal, goed voor zo ongeveer 800.000 collectiestukken. Van deze indrukwekkende erfgoedcollectie wordt slechts een beperkt deel tentoongesteld. Het overgrote deel wordt bewaard in verscheidene erfgoeddepots. De huidige wijze van opslag staat onder druk. Sommige depots kampen met bouwfysische problemen, de gespreide opslag werkt suboptimaal, er is een capaciteitsprobleem en de huidige manier van beheer wordt onbetaalbaar.

 

Eén collectiecentrum

Het is de ambitie van de stad Antwerpen om haar erfgoedcollectie in één Collectiecentrum onder te brengen. Een plaats waar de collectieve kunstschatten optimaal bewaard, geraadpleegd en waar mogelijk publiek ontsloten kunnen worden. Van waaruit specifieke vakkennis breder kan worden uitgedragen en een actief restauratie beleid gevoerd kan worden. Duurzaamheid speelt een cruciale rol. De stad wil inzetten op een passief gebouwconcept dat met een minimum aan technieken en energie kan voldoen aan de vereiste klimatologische condities.  

 

 

Ontwerpconcept

De stad zoekt ontwerpteams voor de opmaak van een uitgewerkt ontwerpconcept. De grootteorde van het programma bedraagt ongeveer 12.500m² met richtinggevend 80% voor opslag en 20% voor de interne en de publiekswerking. De locatie is voorzien op een perceel in Pomppark Zuid tussen de Antwerpse Ring en de Desguinlei, een nieuw groen gebied aan de zuidrand van de stad.

 

Klik hier voor meer info over de oproep.

 

De uiterste datum om een kandidatuur in te dienen is 18 september 2023, voor 11u.

Deel dit artikel:
Onze partners