Optimale ventilatie met 2-zoneregeling voor comfort en besparing

Ventilatie is verplicht in elke woning die nieuw gebouwd of energetisch gerenoveerd wordt. Een systeem met zogenaamde geïntegreerde 2-zoneregeling biedt een optimaal rendement. Maar wat houdt zo’n 2-zoneregeling of -sturing precies in? Ventiline, dat dergelijke systemen in zijn uitgebreid gamma aan kwalitatieve ventilatiesystemen heeft, beantwoordt de vraag in dit artikel. De ventilatiespecialist zoomt ook in op de concrete voordelen van een 2-zonesysteem.

Een ventilatiesysteem met geïntegreerde 2-zoneregeling bewaakt de luchtkwaliteit in de woning optimaal door met sensoren het CO2-gehalte te meten en bij te sturen wanneer dat nodig is. Dat laatste – ‘wanneer dat nodig is’ – is met het oog op het rendement van het systeem belangrijk. Een ventilatiesysteem met 2-zoneregeling verdeelt de woning in een dag- en een nachtzone oftewel een zone waar de bewoners overdag verblijven en een zone waar ze ’s nachts te vinden zijn, en stuurt die twee zones met aparte kleppen aan.

Efficiëntie en besparingen

Als bijvoorbeeld iedereen in de leefruimte aanwezig is en het ventilatiesysteem met geïntegreerde 2-zoneregeling dus enkel daar CO2 detecteert, dan zal ook enkel die ruimte geventileerd worden. ’s Nachts, wanneer iedereen zich in de slaapvertrekken of nachtzone bevindt, gebeurt het omgekeerde. Zo kan tot 40% worden bespaard – zowel thermisch als elektrisch – in vergelijking met een ventilatiesysteem zonder 2-zonesturing. Dat zal de verse lucht immers over alle ruimtes van de woning verdelen, ook daar waar het tijdelijk niet nodig is.

Akoestisch comfort

Een ventilatiesysteem met 2-zonesturing komt echter niet alleen het verbruik ten goede, maar ook het akoestische comfort, belangrijk in nieuwe woningen die zich kenmerken door goede isolatie waardoor elk geluid in de woning storend kan zijn. Omdat zo’n systeem niet de gehele woning moet ventileren, maar slechts een deel ervan, zal het debiet lager liggen. Daardoor moeten de motoren minder hard draaien, wat een positieve impact heeft op het geluidsniveau van het ventilatiesysteem. Een afname tot 5 dB is realistisch.

Uiteraard is voor een goede akoestiek ook een juiste dimensionering van het systeem van belang. Een toestel dat steeds op zijn maximale vermogen moet draaien maakt meer geluid dan een toestel dat aan 70% van zijn vermogen werkt. Net zoals een juiste berekening van de kanalen – een juiste buisdiameter zorgt voor minder turbulente rolgeluiden – en voldoende geluidsdempers. Dat zijn echter zaken die ook een ventilatiesysteem zonder 2-zoneregeling de nodige aandacht krijgen.

Gunstige invloed op E-peil

Een derde belangrijk voordeel van een ventilatiesysteem met 2-zonesturing is dat het met freduc 0,53 een zeer interessante reductiefactor oplevert met het oog op het uiteindelijke E-peil van de woning. Voor een project met (gedeeltelijke) herbouw na sloop wordt een korting op de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar voorzien voor de eigenaar van het pand als een voldoende laag E-peil wordt behaald. Een 2-zonesturing kan het verschil zijn tussen het behalen van de premie of niet, en dat zonder extra technieken te moeten voorzien, behalve de kleppen op de toevoerleidingen van het ventilatietoestel – en kleppen moeten sowieso geplaatst worden.

Rendement en voordelen

De investering in een ventilatiesysteem met 2-zoneregeling heeft dus een onmiddellijk rendement. De eigenaar van de woning ontvangt een korting op de onroerende voorheffing, die over het algemeen voor één jaar hoger uitkomt dan de meerkost van de 2-zonesturing, zodat de investering al na een jaar terugverdiend is. En de korting is dus geldig gedurende vijf jaar. Bovendien zal het ventilatietoestel ook minder elektriciteit verbruiken, terwijl de luchtkwaliteit 100% bewaakt blijft. De portefeuille van de gebruiker én zijn gezondheid varen dus wel bij een investering in een ventilatiesysteem met 2-zoneregeling.

Bron: Ventiline - Groupe Atlantic
Deel dit artikel:
Onze partners