Optimaliseren van energieverbruik cruciaal bij renoveren van erfgoedgebouwen

Ook ons bouwkundig erfgoed ontsnapt er niet aan: bij renovaties moet men de nodige aandacht besteden aan het optimaliseren van het energieverbruik van erfgoedgebouwen. Het gaat daarbij niet enkel om een beter behoud van het erfgoed, maar ook om het verbeteren van het comfort van de gebruikers én om het verminderen van de ecologische impact van het gebouw. Thermisch comfort en energiegebruik zijn daarbij sterk aan elkaar verbonden, maar zijn geen synoniemen! Daarom organiseert het WTCB in oktober een gratis reeks onlineopleidingen voor professionals uit de erfgoedsector. De opleidingen kaderen in het project Be-Reel! 

Yves Vanhellemont, adjunct labohoofd van het labo “Renovatie en Erfgoed” van het WTCB: “Onze opleidingsreeks volgt de logische aandachtspunten bij het optimaliseren van energieverbruik bij het renoveren van erfgoedgebouwen. Een erfgoedgebouw correct renoveren begint bij het juist inschatten van de prestaties en de problemen van het gebouw (diagnose). Daarna bekijken we hoe we zo goed mogelijk de verschillende schildelen rondom het beschermde volume kunnen verbeteren, voor zover de erfgoedwaarden dit toelaten (luchtdichtheid, daken, vloeren, gevels, schrijnwerk en beglazing). Tenslotte komen ook ventilatie en verwarming aan bod. Energieopwekking is een belangrijke manier om de ecologische impact van een gebouw terug te dringen, terwijl een optimale en energievriendelijke ventilatie absoluut van belang is bij luchtdichte gebouwen, in het bijzonder voor het gezond houden van het binnenklimaat en om onnodige energieverliezen te vermijden.”

Michael de Bouw, hoofd van het labo “Renovatie en Erfgoed”: “Een holistische, geïntegreerde benadering is van belang bij het energetisch optimaliseren van gebouwen in het algemeen, maar is ook cruciaal bij erfgoedgebouwen. Het respecteren van de erfgoedwaarden is van groot belang, en dus moeten de ingrepen bij het renoveren ook compatibel zijn met het bestaande gebouw. In de mate van het mogelijke moeten ze omkeerbaar zijn, en moeten we ernaar streven dat de oorspronkelijke materialen van het gebouw geen schade ondervinden van de nieuwe ingrepen. De bestaande bouwmaterialen mogen niet versneld aftakelen bij het isoleren van het gebouw, en worden bij voorkeur zelfs beschermd door de energetische ingrepen. Dit is dan ook de rode draad doorheen de ganse lessenreeks: het op een respectvolle manier energiezuinig en comfortabel maken van erfgoedgebouwen, ten behoeve van het behoud van het erfgoed en van het comfort van de gebruikers.”

De gratis opleidingenreeks vindt online plaats in oktober 2021 in het kader van Be-Reel!, met als titel “Energetische renovatie van erfgoedgebouwen”.  De opleiding is gericht op professionals uit de erfgoedrenovatie (aannemers, architecten, studiebureaus) en biedt een deep dive in het renoveren met respect voor erfgoed. Geïnteresseerden kunnen kosteloos deelnemen aan de volledige cyclus, of kunnen zich inschrijven voor individuele modules.

De opleiding met de steun van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Commissie, heeft de volgende onderwerpen op de agenda:

  • 5 oktober: diagnose en vocht (9u-11u30)
  • 7 oktober: bouwfysica, comfort en daken (9u-12u15)
  • 14 oktober: gevelisolatie en zonwering (9u-12u15)
  • 21 oktober: schrijnwerk en beglazing, vloer- en kelderisolatie (9u-12u15)
  • 28 oktober: ventilatie en verwarming (9u-11u30)

Alle informatie en inschrijven via deze link

Bron: WTCB - CSTC - BBRI
Deel dit artikel:

Onze partners